Tags

Từ đầu năm, VNM đang best performance: Market Vectors Vietnam ETF: VNM, US Dollar Fund: UUP, USO Oil Fund: USO, 20+ year Bond ETF: TLT, Gold SPDR: GLD

Market Vectors Vietnam ETF (VNM): Quỹ này do Van Eck Global thành lập đầu tư vào VN và các TT mới nỗi khác, CCQ được niêm yết trên NYSE vào tháng 8/2009.

Tổng giá trị tài sản ròng hiện tại (NAV) khoảng 257 triệu USD, với tổng số mã là 34, trong đó, ở VN là 24 mã. Các mã chiếm tỷ trọng lớn: BVH, DPM, CTG, VCB, HAG,…

Ngành tài chính chiếm hơn 36% tỷ trọng, trong đó có KLS, VCB, CTG, SHB (Click for enlarge pic)

Đặc biệt là đang giao dịch với giá premium: 8,74% (cao hơn NAV)! Có thể họ đánh giá tiềm năng của TTVN là rất lớn!!!

———

Updated 20/1/2011: DB X-trackers FTSE Vietnam Index ETF của DB XTrackers lập, FTSE Vietnam ETF là quỹ niêm yết trên TTCK London (XVTD), đang giao dịch 33 cổ phiếu ở Việt Nam. Quy mô của quỹ ETF này tính đến ngày 18/1/2011 là hơn 355 triệu USD. Như vậy, cùng với VNM ETF thì hai quỹ này có quy mô khoảng 600 triệu USD (hơn 12 nghìn tỷ đồng).

Quỹ này cũng đang được giao dịch với mức giá Premium (cao hơn NAV) khoảng gần 1%! Danh mục cổ phiếu có tỷ trọng lớn bao gồm:

Advertisements