Chiến lược cho giai đoạn này. Chiến lược cho giai đoạn phục hồi tiến tới tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế đó là risk on. Tức sẽ phân bổ vào cổ phiếu có beta cao cùng với ưu tiên về tốc độ tăng trưởng. Đối với kinh tế Việt Nam, năm 2010 đã đạt tốc độ cao và hoàn toàn hồi phục sau khủng hoảng (năm 2009 GDP tăng 5,32%, năm 2010 tăng 6,78%). Với tốc độ tăng cao, thị trường vốn sẽ hướng vào cổ phiếu có tốc độ tăng nhanh hơn là hướng vào cổ phiếu có tốc độ giảm chậm.

Đặc thù của cổ phiếu chu kỳ có thể được đẩy mạnh, theo đó, tăng tỷ trọng Cyclicals và giảm Defensives. Đồng thời, dòng tiền tìm đến cổ phiếu có beta cao hơn so với nền kinh tế (trading beta) cùng với cổ phiếu có tăng trưởng tốt dựa trên nền tẳng ROE và EPS growth tương đối cao so với toàn thị trường (đi kèm với tỷ lệ D/E cao tuy nhiên, lãi suất đang ở đỉnh và trong quá trình giảm, nên, những công ty có D/E cao (và đang hiệu quả, ROE cao) sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Thị trường quay về đỉnh cao? P/E trailing toàn thị trường năm 2010 ở mức 11,42x. EPS năm 2010 của VN tăng trưởng khoảng 25% – 27%, dự báo trong năm tới sẽ tăng ở mức 20% – 25%. Như vậy, P/E forward của thị trường có thể vào khoảng 9,32x. Với mức này là đang chiết khấu hơn 41,5% so với giai đoạn 3 năm gần đây, P/E bình quân 3 năm (3 year average P/E – 3HA P/E vào khoảng 13,2x) và chiết khẩu khoảng hơn 115% so với bình quân 5 năm (5 year average P/E – 5HA P/E vào khoảng 20,1x). Đó cũng là kỳ vọng hồi phục theo 2 kịch bản trong năm 2011 tương ứng Vnindex có thể đạt 686 điểm trước khi tiến đến mốc 1.044 điểm!


Theo xu hướng thị trường như trên. Cùng với xu thế đầu tư của một chu kỳ kinh tế mới. Nhóm Cổ phiếu có chiết khấu cao sẽ được ưa chọn. Đó là những CP thuộc nhóm Mid Cap và Small Cap.

Beta của nhóm Larg Cap luôn đi sát thị trường (gần 1), nhóm Mid Cap, Small và Micro Cap luôn cao hơn. Hay nói cách khác, nhóm Larg Cap sẽ luôn có sự hồi phục chậm.

Nhóm Micro cap phù hợp với hoạt động đầu cơ, giá biến động mạnh đi kèm rủi ro lớn, đó không phải là lựa chọn cho một chiến lược trung dài hạn. Hơn nữa, nhóm này không được hỗ trợ mạnh bởi yếu tố cơ bản (như trên, ROE, growth) và tỷ lệ đòn bẩy tương đối lớn sẽ gặp rủi mạnh về tài chính và cả hoạt động cạnh tranh mở rộng kinh doanh. Với 2 nhóm Mid Cap và Small Cap có ROE tương đối tốt ở mức 17% – 18% đi kèm với tỷ lệ đòn cân nợ chưa thực sự cao sẽ có điều kiện tăng mạnh hơn.

Mid Cap và Small Cap đang rẽ hơn Larg Cap. Với giả định P/E sẽ hướng về bình quân thị trường trong quá khứ, cùng với tốc độ tăng trưởng EPS như trên. Nhóm Mid Cap và Small Cap thực sự hấp dẫn – Nhóm Mid Cap và Small Cap đang rẽ hơn Larg Cap và ít rủi ro hơn Micro Cap trong tương quan với lợi nhuận. (Click để xem hình to hơn)

Tuy nhiên, trong chiến lược đa dạng hóa danh mục, cần có Larg Cap để đảm bảo hạn chế rủi ro cho danh mục!

Bài viết có sử dụng dữ liệu của Vietstock.

Advertisements