Tags

Cổ tức cao luôn là một trong những chiến lược yêu thích và phổ biến. Điều này càng được củng cố hơn khi vào giai đoạn cuối năm và thị trường trong giai đoạn trầm lắng (capital gain không lớn). Nó luôn là một chỉ số định giá cho đầu tư:

  • Cổ tức bằng tiền cao là bằng chứng lớn nhất hiện thực hóa năng lực thực sự (tạo tiền) và đó là giá trị doanh nghiệp có thể duy trì, cổ tức cao cũng chính là sự lành mạnh của doanh nghiệp.
  • Tỷ suất cổ tức cao, đồng nghĩa với cổ phiếu đó đang bị undervalued, rất có lợi cho đầu tư dài hạn. Thông thường, nên so sánh tỷ suất cổ tức (DY) hiện tại với giá trị trung bình trong khoảng 5 – 10 năm của nó. Mức Primium Dividend Yield càng cao thì CP đó càng Undervalued.
  • Quan tâm Dividend Yield vì so sánh với tiền gửi tiết kiệm hoặc trái phiếu,…Điều này là phổ biến trên thế giới. Phù hợp với các quỹ hưu trí, quỹ cân bằng,…
  • Ưa thích dòng thu nhập tiền mặt ổn định (để phục vụ cho các chi tiêu,…)
  • Tầm nhìn chủ yếu là trung dài hạn.

Điều này khiến một số người cho rằng rất dễ rơi vào bẩy cổ tức (dividend trap) một khi lợi nhuận không như mong đợi, bao gồm: (1) giá cổ phiếu suy giảm mạnh sau khi chia cổ tức hoặc (2) cổ tức không được chi trả như kỳ vọng và (3) kỳ hạn đầu tư không cân xứng.

  • Vấn đề (1) là điều tất yếu, trước tiên là điều chỉnh kỹ thuật, vì là kỹ thuật nên nhà đầu tư chưa bị lỗ thật. Trong ngắn hạn, nhiều khả năng cổ phiếu tiếp tục giảm, nhưng theo tôi là không nhiều, vì dòng tiền chỉ “quên đi” sau khi đã có cổ tức một thời gian và giảm do hạn chế lực mua (nhà đầu tư theo cổ tức ngưng mua) tại ngày chốt quyền cùng với quan tính (giảm giá) lan tỏa sau đó). Nhưng, nếu thực sự công ty đó thực hiện đúng kế hoạch và có yếu tố cơ bản tốt, nhiều khả năng dòng tiền sẽ quay trở lại mua thêm CP công ty này, trong dài hạn, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục phản ánh đúng bản chất công ty đó.
  • Vấn đề (2), rất hay xảy ra, đó là thực hiện không được như kế hoạch buộc các công ty phải thay đổi tỷ lệ cổ tức. Điều này, khi dự báo công ty có cổ tức cao, cần xem xét yếu tố khả năng đạt lợi nhuận như kế hoạch hay không và xem xét dòng tiền (phân tích dòng tiền, Cash flow analysis), liệu với “tuyên bố cổ tức cao” như vậy, công ty sẽ có dòng tiền mặt nào để chi trả hay không? Điều này dễ dàng gặp phải nếu chỉ căn cứ vào câu phát biểu chung chung về kế hoạch cổ tức. Nên chú ý tính ổn định và bền vững.
  • (3) Nếu “gán ghép” vấn đề trên cho tầm nhìn ngắn hạn có lẽ là devidend trap thật sự và rất khiên cưỡng. Điều này hoàn toàn không phù hợp cho thị trường Việt Nam (đa số nhà đầu tư cá nhân là ngắn hạn)

Nếu theo chiến lược cổ tức, trong dài hạn, ngành nào nên quan tâm? Theo tôi là Ngành dược (Pharmaceutical sector) và Ngân hàng (banking sector). Với mức bù primium so với 5 năm khoảng trên 20% là tương đối tốt với một công ty có cổ tức biến động +/-5%. Hiện tại, nên xem xét khả năng DY từ 15% trở lên.

Advertisements