Hôm nay tuổi trẻ đăng bài này, nên ghé vào FAO xem thử. Tổng quan giá cả nó thể này:

 

 

 

 

 

 

 

Coi bộ tiềm năng! Mấy hôm nay TTCK đang có những xáo trộn!

Advertisements