Tags

CPI tháng 12 tăng 1,98% so với tháng 11 và tăng 11,75% so với tháng 12/2009 (CPI bình quân tăng 9,19% so với cùng kỳ). Mục tiêu của chúng ta trong năm 2010 là dưới 7% (đầu năm), điều chỉnh thành 8% (giữa năm) rồi dưới 2 con số (cuối năm) và bây giờ là 11,75%. Điểm lại để thấy chuyện dự báo của chúng ta.

CPI 2010, Nguồn số liệu: GSO

Lạm phát là bao nhiêu? Một câu hỏi rất dễ, nhưng lại rất khó trả lời. Chuyện làm chính sách nghe rất hoành tráng, và bắt đầu bằng cách lựa chọn mục tiêu, rồi đến công cụ sử dụng và chiến lược, nhưng bắt đầu bằng các dự báo như thế này thì làm sao thực hiện được chính sách tốt?

Trong thời gian gần đây, nhiều cuộc họp phân tích nguyên nhân rất nhiều, nhưng không thấy trách nhiệm. Chủ yếu là nguyên nhân…khách quan.

Mục tiêu trong năm 2011 là lạm phát không quá 7%, chúng ta “trừ hao” bao nhiêu? (GDP tăng 7 – 7,5% v/s 2010 (khoảng 6,5 – 6,7%)

Advertisements