Tags

Số lượng Central bankers tăng nhẹ trong năm nay, đi ngược với xu hướng “thắt lưng buộc bụng” trong thời gian qua. Có lẽ tình hình biến động quá phức tạp nên phải gia tăng số lượng nhân viên? Trong đó, một số nước giảm mạnh như Hungary, Thụy Điển, Đức,..

NHTW Anh (BoE) có số lượng nhân viên trên dân số thấp nhất, khoảng 3.1 bankers trên 100 nghìn dân.

Không rõ SBV là bao nhiêu, chắc là tăng mạnh.

Advertisements