Tags

,

Dấu hiệu cho thấy dòng tiền thoát khỏi thị trường bonds để sang thị trường các tài sản risky hơn (tất nhiên là TTCK) – Beta trade

Bond yield từ mức thấp nhất trong giai đoạn tháng 10 đã tăng khoảng gần 100bps trong tháng 11 đến nay ở tất cả các kỳ đáo hạn. Đặc biệt tăng nhanh và gấp trong giai đoạn nữa cuối tháng 11 [khi mà VNIndex ở mức đáy quanh vùng 420!]

TT Trái phiếu chủ yếu là của NHTM (khoảng 70%) và các Funds cùng với một số CTCK và các công ty bảo hiểm. Như vậy, nhiều khả năng các Funds và CTCK đã sẵn sàng giải ngân.

Một số quỹ cơ cấu lại danh mục theo hướng tăng tỷ trọng các chứng khoán (risk) giảm tỷ lệ Fixed income xuống. Các quỹ đầu tư chứng khoán, CTCK, bình thường sẽ hướng đến Cyclical Stock.

Các quỹ cân bằng (như PROBF1) và các CT Bảo hiểm,…Quá trình này sẽ thực hiện từ từ theo hướng nâng tỷ trọng vào danh mục các ngành hàm chứa ít rủi ro hơn như Non-Cyclical Stock tùy vào mục tiêu của quỹ, bên cạnh đó là các BCs trong các ngành (an toàn)

P/E đã tăng dần cùng với sự gia tăng của GBs Yield. Đầu tháng 10, P/E ở mức 9,6 tăng lên khoảng 9.8 trong đầu tháng 11, tăng lên 10 giữa tháng 11 và lên khoảng 10,8 hiện tại.

Khi lạm phát cao (CPI tăng mạnh), Bond yield tăng lên tương ứng với kỳ vọng mất giá của đồng tiền, điều này càng được cũng cố khi lãi suất trên thị trường cũng tăng cao hơn. Vì lạm phát cao nên đầu tư trái phiếu sẽ không an toàn (fixe income), dòng tiền chuyển sang thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu tăng lên (P/E tăng lên).

Tuy nhiên tôi vẫn nghiêng về xu hướng triển vọng ổn định của vĩ mô được đặt niềm tin cùng với TTCK đang ở mức rẽ là động lực khiến dòng tiền tìm đến. Required Risk Premium sẽ từ từ giảm xuống (từ mức cao lúc trước – tương đương với P/E thấp), do đó, từ từ P/E sẽ tăng lên.

Advertisements