Tags

,

Thị trường trong những ngày gần đây: Dòng tiền đẩy mạnh đầu tư vào CP ngành ngân hàng

1. Dòng tiền trên thị trường đang hướng vào CP ngành ngân hàng. Điều này được đánh giá là tính hiệu tích cực bởi sự ổn định của dòng tiền vào nhóm ngành này. Điều này cũng đánh giá triển vọng sắp tới của nền kinh tế và ngành ngân hàng là rất khả quan. Sự tin tưởng vào ổn định vĩ mô là cũng đang được hàm ý công nhận. Điều này càng thêm hấp dẫn khi giá CP của nhóm ngành NH đang ở mức thấp.
2. Chiến lược tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần các NHTM trong nước của nhà đầu tư nước ngoài trong lúc giá CP đang rẽ.
3. Giá cả đã chiết khấu các khó khăn hiện tại. Tất cả các NHTM ở Việt Nam đều trong tình trạng khó khăn do sự thắt chặt về chính sách quản lý nâng cao tính an toàn và áp lực cạnh tranh đến từ nhiều phía. Hiện tại cũng là đang trong quá trình tìm cách xoay sở gia tăng lợi nhuận trước áp lực của cổ đông trong tiến trình tăng vốn. Mảng lợi nhuận truyền thống ngày càng bị thu hẹp trong khi lợi nhuận bổ sung khác từ dịch vụ, đầu tư, trái phiếu thì không duy trì được tính ổn định. Chính những điều này đã được thị trường chiết khấu vào một mức giá khá thấp trong thời gian qua.
4. Thông tin mới về hoãn thời hạn tăng vốn điều lệ lên đủ 3.000 tỷ đồng cho đến hết năm 2011.

  Entry này là một bản update của entry trước. Ở đây tôi chỉ đánh giá lại quan điểm đầu tư vào CP ngành ngân hàng. Sau một thời gian, tình hình đã có một số thay đổi so với triển vọng lúc trước:

  1. Giá CP ngành NH đang về mức khá rẽ trong tương quan với vai trò và hiệu quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng.
  2. Lợi nhuận và cổ tức phục hồi vào giai đoạn 2011 trở đi. Kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ vào giai đoạn cuối 2012 đến 2013
  3. Phù hợp đầu tư dài hạn.

  Đầu tư vào CP ngân hàng chỉ phù hợp với tầm nhìn dài hạn và đặt niềm tin vững chắc vào triển vọng của ngành này trong một quá trình tái cơ cấu.

  Theo quan điểm lạc quan, tôi thấy NHTM Việt Nam sẽ ít có rủi ro về giá hơn trong dài hạn khi tất cả các khó khăn, rủi ro đã đến và trong quá trình xử lý nó.

  Để đầu tư vào CP NHTM, tôi đánh giá một số điểm sau:

  • Trong quá trình hoàn thiện dần những khó khăn gặp phải từ khủng hoảng tài chính và quá trình cải tổ hệ thống NHTM của NHNN. Chính bản thân các NHTM cũng nâng cao được chất lượng quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng, năng lực vốn được nâng lên.
  • Sau những khó khăn của khủng hoảng, các NHTM xem xét lại chiến lược hoạt động, tái cơ cấu cấu trúc hoạt động, điều chỉnh nhân sự mới với một tầm nhìn chiến lược hướng đến những luồng gió mới mẻ hơn, tập trung vào một số phân khúc cụ thể hơn. Điều này cần có khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm mới có tác dụng.
  • Chất lượng tài sản, sau khủng hoảng, các NHTM đều tích cực xử lý nợ xấu và tái cơ cấu danh mục cho vay. Trong nhóm đó, các NHTM lớn tất nhiên là triển vọng nhất, lợi nhuận trong năm 2010 không như kỳ vọng bởi NH này tập trung vào việc xử lý các khoản nợ. Danh mục nợ luôn được đảm bảo đầy đủ yếu tố dự phòng rủi ro, khi các khoản nợ xấu được tái cơ cấu tốt, một khoản lợi nhuận lớn sẽ được ghi nhận. Những điều này như một khấu hao và sẽ mang lại dòng tiền thực hàng năm sau đó cao hơn.
  • Danh mục tài sản cố định được ghi nhận theo giá trị sổ sách, điều này hứa hẹn sẽ mang về một sự chênh lệch đáng kể khi đánh giá theo giá trị thị trường.
  • Tập trung vào chất lượng và chú trọng vai trò truyền thống của một NHTM, đồng thời tách bạch các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại để quản lý hiệu quả và hạn chế rủi ro hơn.
  • Khẳng định lại: Ngành ngân hàng vẫn luôn là ngành triển vọng nhất trong một nền kinh tế đang trên đà phát triển cao.

  Giá đang ở mức hấp dẫn so với một triển vọng phát triển tốt

  • P/E hiện tại của ngành ngân hàng ở mức 9,6x, thấp hơn mức bình quân thị trường 10,8x. P/E forward cho năm 2011 ở mức 8,3x. P/B hiện tại ở mức 1,6x so với mức 1,9x của thị trường. Tỷ suất cổ tức ghi nhận bình quân ở mức DY 3,2%
  • Tôi hoạch định dòng tiền tương lai dựa trên Pro-forma trong vòng 5 năm tới. Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng từ 20% đến 25% (số bình quân ngành, định giá cho riêng mỗi NH với tốc độ khác nhau), tốc độ tăng trưởng EPS từ 12% – 15%/năm. Chính sách cổ tức chi trả ở mức từ 15% – 30%.
  • Chỉ số PEG của nhóm ngân hàng bình quân ở mức 0,55 lần cho năm 2011 và cho giai đoạn 5 năm (bình quân tăng trưởng EPS 5 năm) là ở mức 0,75x, một mức an toàn để đầu tư.
  • Tôi Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng cổ tức (DDM) và Lợi nhuận thặng dư (RE) – những phương pháp được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực ngân hàng, giá trị thị trường hiện tại của các NHTM hai sàn chiết khấu từ 15% – 39% so với giá trị định giá (intrinsic value), bình quân chiết khấu ở mức 23,5%. Một safety margin an toàn để xem xét.
  • Cổ phiếu ngành ngân hàng đang trở nên khá rẽ so với tiềm năng hiệu quả và phát triển của ngành này. Đặc biệt, các CP các ngân hàng lớn rất tốt để xem xét đầu tư.

  [Tỷ lệ nợ xấu theo bình quân (theo các bản công bố thông tin) ở mức khoảng 1,9%.

  Tăng trưởng dựa vào kế hoạch và số liệu công bố 9 tháng đầu năm, các forecast (trong pro forma) là ước tính của cá nhân.

  Những giả định trên chưa tính đến việc đánh giá lại tài sản cố định theo giá trị thị trường. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng so so với với Lợi nhuận ròng theo số liệu hiện tại (14,47%). Theo tôi, với tình hình kinh tế tốt hơn, vĩ mô ổn định hơn và việc nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng cùng với việc đi vào hoạt động phổ biến hơn trên thị trường mua bán nợ và công ty quản lý & khai thác nợ, tỷ lệ trên sẽ giảm xuống (lợi nhuận tăng lên) .]

  Disclosure: None

  Xem thêm:

   

  Advertisements