Tags

VNIndex tăng thêm hơn 17 điểm (~ 3.63%) đạt mốc 490.22 điểm với 85% mã tăng giá, HNindex tăng 5,37 điểm (~ 4,61%) với 88% mã tăng giá! Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao, nhưng hoàn hảo hơn nếu KLGD tăng thêm chút nữa! Tình hình đầu tuần là thế!

Một số thông tin hỗ trợ mạnh được chờ đợi:

  • Hoãn tăng vốn của các bank ít nhất qua giữa năm sau (tháng 6/2011?)
  • Ổn định và giảm mặt bằng LS: SBV đang và sẽ vào cuộc mạnh mẽ: trước tiên là cam kết LS không quá 15%/năm. Tiếp theo sẽ kiên quyết giảm mặt bằng LS xuống bằng cách tăng cường Refinance và OMO. Quá trình này càng mạnh hơn vào đầu năm sau và khi CPI hai tháng sắp tới giảm nhiệt. Cũng không loại bỏ khả năng SBV sẽ sử dụng POMO (cũng là một cách làm giảm LS interbank và lãi suất benchmark – TPCP
  • Dòng tiền ngoại đang được chuyển vào mạnh, hiện tại các CTCK đang mở TK cho nhiều quỹ đầu tư với vốn khá lớn.

Tình hình hiện tại? Trong ngắn hạn: Vượt ra ngoài sự dự đoán (của tôi) nên… không có ý tưởng trong ngắn hạn! Nghĩ ngơi (ngọa sơn quan hổ đấu – chắc là có đấu!). Trung hạn (tầm nhìn: hết quý I), dài hạn vẫn quá tốt (hết quý II, giữa quý III), đặc biệt tận dụng cơ hồi vào được giá điều chỉnh. Cơ hội là rất nhiều.

Cuối cùng, “No ideas but in things” (Not – “No things but in ideas”) (Văn chương một chút!)

Advertisements