Tags

Trong đợt phát hành thêm CP, thông thường, nhà đầu tư chỉ quan tâm đến rủi ro pha loãng, giá phát hành không tốt, không sử dụng vốn tốt, rủi ro không thu được tiền phát hành, không bán được hết như kế hoạch (nếu không bán hết, CP sẽ được HĐQT xử lý với giá không ưu đãi (tức cổ đông hiện hữu sẽ được lợi)).

Một khi đã đóng tiền mua, có nghĩa là nhà đầu tư đã sẵn sàng, nếu không thực hiện, họ sẽ bị thiệt.

Tuy nhiên, tiền lệ là rủi ro …không được phát hành thêm! Nhà đầu tư chưa hề nghĩ đến! Như việc DVD bị đình chỉ. Ai cũng biết, đọc bản cáo bạch, tin ở đó không tới 60%! Nhưng cũng không nghĩ rằng không được phát hành, đây có thể coi là…rủi ro pháp lý?

[Tóm tắt vụ DVD, giá trước chốt quyền là 144 nghìn. Giá tham chiếu sau chốt quyền là 100 nghìn, giảm 44 nghìn. Phần giảm này được điều chỉnh đảm bảo giữ nguyên giá trị thị trường so với trước khi tăng vốn với giá bán ưu đãi 20 nghìn mỗi cổ phần.

44 nghìn đã bốc hai sau ngày điều chỉnh tham chiếu. Thực tế vì đình chỉ phát hành nên số CP sau ngày chốt quyền vẫn như cũ, không tăng lên, trong khi giá giảm xuống do điều kỹ thuận điều chỉnh tham chiếu! Nhà đầu tư lại phải đóng thêm 20 nghìn/CP để mua CP, tổng thiệt hại là 64 nghìn/CP. Giải quyết vấn đề này, DVD chỉ có thể trả lại tiền nhà đầu tư nộp là 20 nghìn/CP (họ đã thực sự thu), còn lại 44 nghìn mất trắng (mất hơn 30%!)

Giải quyết vấn đề này rất rắc rối và khó khăn, không thể điều chỉnh lại giá tham chiếu cho quá khứ vì số tiền được, mất, cơ hội bán/mua trong thời gian trước đó quá nhiều và dòng tiền này không biết chảy về đâu, người thu lợi không có nghĩa vụ phải trả lại!

Ở đây, tỷ lệ tăng vốn khoảng 55%, tức quyền mua được phân bổ khoảng 100:55 (sở hữu 100 CP cũ được mua thêm 55 CP mới với giá ưu đãi 20 nghìn)

Giá bán càng ưu đãi, tỷ lệ phát hành thêm càng lớn thì rủi ro càng lớn! (Ptc = (Po + r*Pn)/(1 + r)), r là tỷ lệ phát hành thêm, Pn giá bán ưu đãi, Ptc là điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền, Po là giá trước ngày giao dịch không hưởng quyền.]

Nhà đầu tư khi muốn đăng ký mua CP phát hành thêm, không chỉ quan tâm đến tình hình tài chính, giá cả mà còn nên xem xét tính pháp lý: Xem xét tính chính xác của các thông tin, bản cáo bạch. Khả năng được phát hành hay không. Rủi ro pha loãng hoặc phân phối lại nếu không thành công.

Để làm được điều này, cần có sự hỗ trợ của UBCK để không thiệt cho nhà đầu tư. UBCK cần thẩm định bản công bố thông tin, cần có sự đảm bảo và trách nhiệm cho những quyết định của mình và cần có những quy chế rõ ràng cho việc xử lý tình huống này.

 

Advertisements