Tags

Trong nhiều entries trước tôi có nhắc đến black hole các NHTM tăng vốn là một trong những nguyên nhân khiến thị trường ảm đạm. Dưới đây là số liệu thống kê của NDHM. Thanh khoản kiệt quệ và e răng sẽ khó hồi phục trong một sớm một chiều. Cùng với đó là phát hành CP của các công ty.

Trong 4 tháng, 8, 9, 10 và 11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp phép cho 100 công ty, ngân hàng được phát hành tổng cộng gần 4,2 tỷ cổ phiếu, tương đương với gần 42.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Trong 4 tháng kể trên, có 20 ngân hàng đã được cấp phép phát hành 3,338 tỷ cổ phiếu, tương đương 33.380 tỷ đồng tính theo mệnh giá (click on picture for larger)

Danh sách NHTM tăng vốn:

Advertisements