Tags

Có nên điêu chỉnh lạm phát? Nếu chúng ta so sánh các P/E hiện tại, có lẽ là không cần thiết, nhưng, để “đo” và từ đó là dự báo PE trong tương lai của P/E trong một giai đoạn, thì nhất thiết nên điều chỉnh lạm phát trong giai đoạn đó. P/E đo độ đắt, rẽ, trong tương quan với thu nhập (chính xác là triển vọng), nhưng thu nhập thì tất nhiên bị ăn mòn bởi inflation!

Ví dụ: Hôm trước HSBC có một báo cáo về TTCK VN, trong đó có nói đến P/E của Việt Nam hiện tại là tốt. HSBC đem so sánh P/E hiện tại (10.6) so với P/E của VN trong giai đoạn (bình quân) thị trường VN từ trước đến nay (dài hạn) và từ 2008 đến nay (post 2008). Theo đó, P/E hiện tại đã có những mức chiết khấu khá cao so với lúc trước:

[Mức P/E & P/B hiện tại, theo HSBC là discount rất sâu so với các TTCK quốc tế và so với lịch sử: P/E (trailing) của VN Index hiện thấp hơn 38% so với khu vực Châu Á (không tính Nhật Bản), thấp hơn 27% so với PE của MSCI Emerging Market và dưới 32% so với PE của MSCI Frontier Market.

Tính PE bình quân (từ 2006 đến nay) thì PE Việt Nam được giao dịch cao hơn so với PE Châu Á (trừ Nhật) là 15%, cao hơn 35% so với MSCI thị trường mới nỗi (Emerging Market), cao hơn 18% so với MSCI thị trường tiền mới nỗi (Frontier Market). PE hiện tại thấp hơn PE bình quân dài hạn của VN (20.1x) là 47% và thấp hơn 21% (bình quân từ 2008: 13,4x) (xem)]

Tôi không rõ rằng, P/E trailling hiện tại P/E bình quân trong giai đoạn thì thế nào! (có lẽ được tính bình quân cho thời kỳ cần tính P/E), nếu so sánh P/E tại một thời điểm và P/E bình quân của một giai đoạn, tôi thấy rằng, điểm quan trọng trong nhận định đó là, để chính xác hơn, cần phải điều chỉnh lạm phát cho giai đoạn đó (P/Es are based on average inflation-adjusted earnings). Điều này cũng cần thiết khi so sánh P/E với bình quân dài hạn của các chỉ số khu vực như MSCI mà HSBC trích dẫn so sánh. Đặc biệt là trong khủng hoảng, cần có cái nhìn về PE dài hạn hơn là ngắn hạn (bởi PE ngắn hạn trước đó rất cao và sẽ bị hạn chế bởi tốc độ tăng trưởng EPS quá lớn trong quá trình hồi phục).

Chúng ta biết, lạm phát của VN khá cao, trong một giai đoạn cở 2 năm đến 5 năm (dài hạn) là rất lớn). Thu nhập lúc trước càng khác bây giờ!

So sánh P/E hiện tại với quá khứ (bình quân dài hạn) là thông lệ thường thấy ở các tổ chức đầu tư nước ngoài. Nó thể hiện sự dự báo về tương lai của lợi nhuận cổ phiếu trong tương lai. Một khi nó vượt qua mức trung bình, triển vọng dài hạn thương không tốt, khi nó chiết khấu so với trung bình, kỳ vọng sẽ có một return tốt trong tương lai.

Nếu nhìn vào PE 10.6x hiện tại, có vẽ nó rẽ như chúng ta thấy so với những năm gần đây, nếu các yếu tố cơ bản (ROE, EPS growth được duy trì ít nhất là bằng mức lúc trước) có nghĩa là sẽ có hồi phục. Nhưng, đã thực sự là rẽ nếu điều chỉnh lạm phát?

Adjusted iflation: Ví dụ tính P/E bình quân cho giai đoạn là 5 năm (ie: 2006 – 2010) thì chúng ta tính lợi nhuận ròng (net Earning) cho mỗi năm, sau đó, đổi Earning của các năm theo giá năm hiện tại (2010). Lấy bình quân Earning theo giá hiện tại (tổng 5 năm và chia cho 5). Cuối cùng, lấy giá trị thị trường hiện tại (total market cap) chia cho Earning bình quân. Ta được PE bình quân điều chỉnh lạm phát trong 5 năm. Có thể thấy, Earning sẽ phình to lên và do đó, PE bình quân sẽ giảm xuống. Từ đó, chắc tình hình hiện tại là không rẽ chút nào (lạm phát của VN rất cao)!

Một chỉ số nỗi tiếng là S&P PE10 (PE bình quân 10 năm của chỉ số S&P500) tính theo cách này, được phát triển bởi Robert Shiller (bạn có thể search Cape Index).

Với P/B (PB) cũng vây. Tôi sẽ thử tính toán lại sau.

Advertisements