Tags

Một thống kê dưới nho nhỏ dưới đây có thể thấy thị trường không biến động mạnh sau mỗi lần điều chỉnh, ít nhất là cho đến một tuần sau. Điểm đặc biệt là cho dù tăng LSCB hay giảm LSCB thì nhìn chung, VNIndex vẫn giảm, và giảm mạnh hơn đối với điều chỉnh…giảm LSCB.

Điều này có thể: chỉ bất ổn (lạm phát cao, hoặc kinh tế yếu) mới đi đến quyết định điều chỉnh LSCB và LS thị trường. Do đó, trong những ngày tiếp theo (ngắn hạn) điều chỉnh luôn không tốt.

Các lần điều chỉnh tăng
Tăng Mức tăng Vnindex Tuần tiếp Tháng tiếp Lần điều chỉnh tiếp
01/02/2005 0.30% 232.41 1.55% 1.46% 34.28% Tăng
01/12/2005 0.45% 312.09 0.32% -2.18% 175.44% Tăng
01/02/2008 0.50% 859.62 -2.14% -26.10% -46.99% Tăng
19/05/2008 3.25% 455.67 -7.72% -18.70% Tăng
11/06/2008 2.00% 370.45 3.14% 23.27% 2.56% Giảm
01/12/2009 1.00% 514.92 -5.14% 0.41% -11.20% Tăng
05/11/2010 1.00% 457.27 ? ? ? ?
Average -1.66% -0.63% 22.57%
Các lần điều chỉnh giảm
Giảm Mức giảm Vnindex Tuần tiếp Tháng tiếp Lần điều chỉnh tiếp
21/10/2008 -1.00% 379.94 -15.04% -0.56% Giảm
05/11/2008 -1.00% 377.83 -9.40% -15.58% Giảm
21/11/2008 -1.00% 318.96 -1.32% -6.04% Giảm
05/12/2008 -1.00% 299.68 -0.05% 3.46% Giảm
22/12/2008 -1.50% 310.05 -0.48% -2.88% -4.04% Giảm
02/02/2009 -1.50% 297.52 -3.34% -16.76% 73.07% Tăng
Average -4.94% -9.82% 8.38%

Từ 01/3/2004 đến nay, SBV có 7 lần tăng LSCB và 6 lần giảm LSCB. Các lần giảm là từ 21/10/2008 đến 2/2/2009 (6 lần).Tăng từ 1/2/2005 đến 20/10/2008 (5 lần) và Tăng từ 1/12/2009 đến nay (2 lần).

Updated: 27/11/2010.

Một tuần sau ngày điều chỉnh 5/11, VNIndex giảm tiếp 3,43%. Một điều lạc quan nếu nhìn vào note ở trên đó là VNindex sẽ hồi phục trong ngắn hạn trước những phản ứng không tốt ngay sau khi thay đổi LS tăng. (thay đổi LS giảm thì ngược lại)

Advertisements