Một bài viết rất đáng chú ý của Chris Freund, trong đó có đoạn đầu tư nước ngoài tính theo USD thì đang được lọi trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam. Theo đó, thì:

GDP hay được trích dẫn, báo cáo trên các phương tiện thông tin là GDP trên đầu người (per capita GDP) tính bằng VND sau khi đã điều chỉnh lạm phát, VN đạt bình quân tăng trưởng tích lũy (CAGR) là 6,8%/năm trong thập niên qua (hay 7,2%? – ở đây). Trước các điều chỉnh lạm phát thì CAGR là 15,8%/năm (GDP danh nghĩa). Trong khi đó, nếu GDP chuyển đổi sang USD thì CAGR là 12,8%, cao hơn so với tốc độ tăng GDP thực tế của Việt Nam. Lý do: VND đã mất giá nhanh so với USD trong thập niên qua, tuy nhiên, tỷ lệ mất giá tích lũy trong 10 năm qua này vẫn thấp hơn so với chênh lệch tích lũy giữa lạm phát của VND và lạm phát USD. Cho nên, so với VND, tính GDP theo USD sẽ có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm CAGR cao hơn so với tăng trưởng thực tế của GDP theo VND.


Đối với công ty trong quốc gia, Ví dụ: Một công ty tăng trưởng lợi nhuận ròng (thực sự theo khả năng của công ty đó) hàng năm là 30%, lạm phát ở mức 10%, VND giảm giá trong năm vào khoảng 5%. Tăng trưởng sau khi điều chỉnh lạm phát là 43% [43% = (1 + 30%)*(1 + 10%)](tăng trưởng này được inflated lên thêm 10% nếu tính theo giá gốc năm trước). Tăng trưởng tính trên USD là 36,19% [36,19% = 43%/(1 + 5%)]. Vượt quá 6,19% so với tính trên tăng trưởng bằng VND!

Rõ ràng, NĐT NN đang hưởng lợi (khi chuyển thành USD) từ việc tăng trưởng cao cùng với lạm phát cao, nhưng việc VND giảm giá thấp hơn như trong trường hợp hiện tại của Việt Nam như hiện nay. Do lạm phát làm “phìn to” tăng trưởng lợi nhuận tính bằng VND trong khi chỉ bị cấn trừ một phần nhỏ hơn do việc giảm giá đồng nội tệ (VND).

Cũng vì thế, theo USD thì kinh tế VN đã tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức 6 – 8%/năm hiện nay.

Như vậy, tính theo USD, trong thập kỷ qua, VND đang tăng nhanh hơn so với mức nhiều người có thể nhận ra.Và nó đã mang lại lợi nhuận ròng tính bằng USD cao hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài ở cấp độ đầu tư vào một công ty cụ thể nào đó.

Tuy nhiên, sẽ là thiển cận nếu chỉ nhìn vào mức độ phá giá VND để đánh giá tác động đối với giá cổ phiếu. Trong tầm nhìn dài hạn nhà đầu tư nên ghi nhận luôn cả phần tăng trưởng vượt quá này như là môt giá trị cơ bản của công ty (cái mà không bị cấn trừ hoàn toàn bởi rủi ro giảm giá VND)

Nhưng điều này tồn tại được bao lâu?

Về vấn đề điều hành tỷ giá, theo ông,nguy cơ của  một sự phát giá lớn của VND là thấp trong bối cảnh này.VN là nước có thâm hụt thương mại cao, thật đáng lo ngại nhất nếu không có cách này để tài trợ thâm hụt.này (trừ vấn đề nợ quốc gia), do đó, gây áp lực lên sự ổn định của tỷ giá.Tuy nhiên, trong trường hợp của VN, thâm hụt thương mại có quan hệ mật thiết với giải ngân FDI và phần lớn được bù đắp từ giải ngân FDI. Trong khi đó, nợ nước ngoài (không ưu đãi – có thể rút nhanh) chỉ khoảng 8,3% GDP trong năm 2008 và được thu hẹp dần, do đó, nguy cơ của việc rút vốn ồ ạt như cuộc khủng hoảng tài chính năm 97 ở Thái Lan và Indonesa là không lớn.

—–

Trong một số bài bào gần đây, có nêu lên thực trạng nhà đầu tư nước ngoài đang lo ngại về vấn đề tỷ giá (đầu tư gián tiếp – FII) xem ra đang tự nói dối hay chưa nhận ra vấn đề?! Như vậy, những lo ngại về việc rủi rỏ tỷ giá làm NĐT NN lo sợ là không có cơ sở: Tiền đồng mất giá không đáng ngại bằng chỉ số VN-Index sụt giảm gần 30% (SGTT)

—–

GDP danh nghĩa (GDP giá thực tế) được báo cáo tại mức giá hiện tại mà không điều chỉnh theo lạm phát tính từ năm gốc. Trong khi đó, GDP được báo cáo định kỳ thường thấy là GDP (per capita) đã được điều chỉnh theo lạm phát lấy năm gốc theo quy định (1994).

—–

Updated: 22h30 08/11/2010: Thêm về GDP và Lạm phát – Nguồn: Blog NVP

[“GDP tăng trên 6,5% nhưng lạm phát cũng tăng khoảng 8%, hoặc hơn thế nữa thì cuộc sống của xã hội không khá hơn bao nhiêu”.

Câu nói này có thể dẫn đến cách hiểu nhầm nhưng cũng có thể nói đúng thực chất tăng trưởng ở Việt Nam.

Tăng trưởng GDP là tính theo giá so sánh, tức là đã khử yếu tố lạm phát đi rồi.

GDP hằng năm được Tổng cục Thống kê công bố theo hai con số, giá thực tếgiá so sánh (với giá năm 1994). Ví dụ GDP năm 2008 so với GDP năm 2007 theo giá thực tế tăng đến 29,6% nhưng theo giá thực tế chỉ tăng 6,3%. Cái chúng ta thường nghe về tăng trưởng GDP là theo giá so sánh nên để cạnh lạm phát e rằng có người hiểu nhầm lạm phát mà cao hơn tăng trưởng GDP tức tăng trưởng âm!!!

Nhưng GDP đầu người lại tính theo giá thực tế, cho nên mới nghe mỗi người chúng ta nay đã có thu nhập trên 1.000/năm. Và vì thế đối với đại đa số người làm công ăn lương, thu nhập đâu có tăng theo lạm phát nên cho dù các ông thống kê nói thu nhập đầu người tăng, lạm phát thật sự đang ăn vào thu nhập của mỗi người.]

Advertisements