Tags

Hôm nay đọc được một bài trên NYT (post từ ngày 5/10) của Daniel GrossCredit for the Recovery” [Thói quen sử dụng tín dụng tiêu dùng và chính sách cho việc phục hồi kinh tế, một cuộc tranh luận về chính sách phát triển tín dụng tiêu dùng trong xã hội, khi mà, kinh tế bắt đầu có dấu hiệu hồi phục thì “hòm thư của mỗi người đầy ắp những lời mời chào vay tiêu dùng, điều đó cũng xuất hiện đầy rẫy tương tự trên các báo!”. Tôi thích đoạn này:

“John Maynard Keynes wrote of the paradox of thrift — if everyone saves, everyone becomes poorer, because demand for goods and services will fall. Here’s another paradox: Running up consumer debt may be a moral failure and a recipe for long-term damnation, but it also contains the roots of our short-term salvation”. [J.M.Keynes: nghịch lý của tiết kiệm, trong vĩ mô, tiết kiệm càng cao thì làm cho xã hội (nền kinh tế) càng nghèo đi do tổng cầu giảm. Một nghịch lý khác, tín dụng tiêu dùng (chính sách) cao là một thất bại về mặt đạo đức và cách thức tạo gánh nặng cho tương lai, tuy nhiên, điều đó có nguồn gốc từ sự cứu rỗi ở hiện tại.]

Pic Source: foreclosuredataonline

[Thực tế tiêu dùng của người Mỹ rất cao (tỷ lệ tiết kiệm thấp), họ chi tiêu từ credit của các banks, nói một cách đơn giản là chi tiêu từ dòng tiền trong tương lai (nên, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên một chút là thảm họa) và trở thành những “con ma nợ”). Cũng chính từ việc này, nguy cơ thất nghiệp luôn là nỗi ám ảnh của mọi người, một khi cash flow bị cắt đứt, đồng nghĩa với việc mất nhà, mất xe và đi bụi (foreclosure!)! Trong bài có đoạn cho thấy rằng, tỷ lệ tiết kiệm saving rate có lúc là con số âm (negative) trong năm 2005 – khi đỉnh điểm của bong bóng tài sản! Sau khủng hoảng,”thói quen” này đã suy giảm, hiện tại người ta quan tâm đến tiết kiệm nhiều hơn và …tín dụng tiêu dùng đang sụt giảm liên tục cho đến khi kinh tế cho thấy dấu hiệu hồi phục, thói quen chi tiêu tự do này có dấu hiệu bắt đầu trở lại!

Và đó là một tất yếu? “In an economy in which consumers account for 70 percent of activity, credit is both a vital lubricant and the indispensable fuel. Money may make the world go ’round, but credit makes the gears of commerce run smoothly”

Một số từ ngữ hay được sử dụng: Home possible with no-money-down culture (dễ dang sở hửu nhà cửa mà không cần bỏ một đồng cắc nào trong túi (và thực tế là người mua vốn không có tiền), đơn giản, họ có thể vay đến 105% giá trị căn nhà!), demon debt habit, shoppers throwing their Visa cards into public bonfires,…

Ở Việt Nam, có lẽ đã bắt đầu “cuộc chiến” với hàng chục email và cuộc gọi trong hộp thư và điện thoại của bạn! 🙂

Advertisements