Tags

,

Trong phiên đấu thầu hôm trước của Hoa Kỳ, một điều chú ý đó là lợi suất loại TIPs (“đại diện” cho lãi suất thực – real yield) 5 year trúng ở mức âm (negative) là -0,55%/năm (median – 0,635%) . Tức, nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận trả một mức giá cao hơn cho một mệnh giá thu về thấp hơn trong vòng 5 năm. Lợi suất TPCP Mỹ loại cùng kỳ hạn 5 năm (5 year Treasury notes) hiện tại khoảng 1,25% – 1,27%/năm, như vậy, kỳ vọng lạm phát của nhà đầu tư trong vòng 5 năm tới là khoảng 1,8%/năm (như vậy, những người mua loại treasury notes thì sao? Họ kỳ vọng lạm phát thấp hơn? Và ngược lại, mua TIPs thì an toàn hơn và lo ngại lạm phát có thể cao hơn?). Có một mức, xem như mức “chặn” là tương tự cho loại 7 năm là TIPs yield ở mức gần zero (0) trong khi Tresury notes 7 year mức mức 1,98%/năm, như vậy kỳ vọng lạm phát trong vòng 7 năm tới là khoảng 2%/năm!

Tips yield curve. Source: Crossingwallstreet.com

Nhìn vào đường cong lợi suất TIPs – có thể coi như đường cong lợi suất thực của việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ, có thể thấy mọi chuyện rõ ràng hơn: thị trường đang refer thanh khoản, thứ hai là kỳ vọng lạm phát sẽ tăng lên trong vòng vài năm nữa và sẽ tăng lên mức như trên. Điểm thứ ba, đó là sự tin tưởng vào nợ chính phủ! Chấp nhận một mức lợi suất thấp hiện tại và đấu thầu thành công trọn vẹn!

Việc đấu thầu (Auctions) TPCP luôn được chú ý vì đây làm một kênh đầu tư của các định chế tài chính, trong đó, các NHTM là người chơi chính, đặc biệt các NHTM Quốc doanh, luôn có lãi suất cạnh tranh nhất. Chú ý nhất có lẽ là LS trúng thầu, cũng qua đó, xem xét lãi suất trần để làm tham chiếu cho lãi suất thị trường và lãi suất trên thị trường thứ cấp.

Trong đầu tư trái phiếu, điều quan tâm hàng đầu là xu hướng lãi suất và lạm phát kỳ vọng (expected inflation)

Xu hướng lãi suất ngắn hạn hiện tại của Việt Nam, luôn được thị trường kỳ vọng là giảm, tuy nhiên, trong nhiều vấn đề cản trở thì lạm phát (CPI) là một trong nhưng tham chiếu, nếu lo ngại lạm phát khó kiểm soát được thì tất nhiên, lãi suất đấu thầu và lợi suất trên thị trường thứ cấp khó giảm hơn.

Tôi thấy, có thể, BTC Việt Nam nên đưa thêm sản phẩm này (Bond linked CPI Index) vào danh mục phát hành trái phiếu Chính phủ và Chính phủ bảo lãnh để nhà dầu tư có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời, cũng là mốc tham chiếu cho toàn thị trường về lãi suất và lạm phát, về triển vọng cũng như sự lành mạnh của hệ thống tài chính. Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn (chỉ có điều Index ratio chắc “giật” cũng mạnh)

Advertisements