Tags

Trên The Economist có đăng bài trình bày về vấn đề Bản chất cuộc chiến và làm thế nào để ngăn chặn một cuộc chiến tranh tiền tệ đang có nguy cơ nỗ ra. Trên Vneconomy có bài tóm tắt. Tôi noted lại một số vấn đề:

Key words: Tái cân bằng – giải pháp đa phương, thắt chặt chi tiêu, nới lỏng tiền tệ, thặng dư thương mại, tăng giá nội tệ, kiểm soát dòng vốn, cạnh tranh xuất khẩu, việc làm, sụt giảm sức mua,…

Cuộc tranh cãi, buộc tội lẫn nhau diễn ra trên 3 chiến tuyến:

Thứ nhất và cũng là khó khăn nhất đó là việc Trung Quốc không có thái độ sẵn lòng nâng giá đồng NDT nhanh hơn.

Thứ hai, đó là chính sách của các nền kinh tế lớn: In tiền (QE2), đặc biệt là NHTW Mỹ (Fed) và đẩy giá đồng USD xuống thấp thậm tệ.

Thứ ba là Chính sách của các nền kinh tế mới nỗi, họ đã can thiệp không cho đồng nội tệ lên giá bằng cách kiểm soát dòng vốn, tăng cường mua ngoại tệ và đánh thuế vào dòng vốn ngoại.

Vấn đề đáng lo ngại đó là một mâu thuẩn nhỏ, một giải pháp đơn phương có thể trở thành chiến tranh thực sự và ngăn chặn nguy cơ chiến tranh bao giờ cũng tốt hơn.

Vấn đề nhạy cảm ở chỗ, đối với các nước phát triển, chính sách cắt giảm chi tiêu (thắt lưng buộc bụng – austerity) và dẫn đến yêu cầu giảm giá đồng nội tệ để nâng sức cạnh tranh hàng hóa trong nước. Các nước đang phát triển thì nguy cơ của dòng vốn đổ vào quá nóng dẫn đến họ phải (buộc phải) lựa chọn: hoặc tăng giá đồng nội tệ (ảnh hưởng đến XK) hoặc kiểm soát ngặt nghèo dòng vốn này, hoặc để kinh tế phát triển quá nóng. Bài báo cho rằng, “tội đồ” hay “nhân” của vấn đề này không chỉ có một (Trung Quốc và Mỹ)

Và cần phải có Sự tái cân bằng nhu cầu toàn cầu, Tăng chi tiêu ở những nền kinh tế có thặng dư lớn nhưng đồng thời cũng phải tăng tỷ giá ở những nước này. (Bởi các nước phát triển đang cắt giảm chi tiêu và nới lỏng tiền tệ làm đồng nội tệ mất giá và dòng vốn đổ vào các quốc gia đang phát triển, đồng nội tệ của các quốc gia này sẽ tăng giá hoặc…như trên)

Do đó cần có sự hợp tác đa phương. Những mục tiêu công kích Trung Quốc chỉ “đỗ thêm dầu vào lửa” và họ đang hướng đến G20 tại Seoul trong tháng tới.

Advertisements