Tôi thử ước lượng cho loại 1 năm (giả sử đây là duration 1 năm), hiện tại loại 1 năm ít có phát hành trên thị trường sơ cấp, tuy nhiên, trên thị trường thứ cấp đang giao dịch sôi động và lợi suất có xu hướng giảm, hiện tại ở mức 9,30 – 9,40% và đang có xu hướng giảm. Về cơ bản, giá trái phiếu đang trong xu hướng tăng, tuy nhiên, lợi suất giảm đến mức nào (giá sẽ tăng đến mức nào).

Tôi ước lượng theo lợi suất thực Real yield  (RY1), từ RY ước lượng đó add thêm  vào phần mất giá do lạm phát kỳ vọng sẽ cho lợi suất danh nghĩa. Về lợi suất thực, tôi lấy lợi suất bình quân (Norminal Yield) của trái phiếu kỳ hạn 1 năm trong giai đoạn 2001 đến 2009 trừ đi lạm phát bình quân trong giai đoạn này (tính theo từng năm), sau đó vẽ trên đồ thì hai trục tương ứng với lạm phát (CPI) và lợi suất thực. Tôi thấy rằng, có sự biến động ngược chiều mạnh theo hướng, nếu CPI (X) càng tăng mạnh thì RY càng giảm mạnh hơn (tức đòi hỏi một mức lãi suất danh nghĩa tăng lên không cao bằng lạm phát tăng lên) thể hiện hệ số tương quan nghịch là – 0,64 (làm tròn – 0,65) với một mức chặn là 5,89% (để ước lượng, tôi làm tròn thành 6%). (Xem hình bên dưới)

Với lạm phát kỳ vọng (trong năm tới là 7,5 – 8%, hiện tại ở mức 8,46% YoY), tính ngược trở lại được RY kỳ vọng (theo công thức Y ở trên), sau đó, add thêm lạm phát vào thì lợi suất hiện tại (Norminal Yield) khoảng 8,65% – 8,96%. So với mức bình quân đang giao dịch là 9,30 – 9,40%/năm thì đang bị định giá thấp và các NHTM có thêm lý do để mua nhiều hơn.

Advertisements