Tags

Nếu người ta thường nói “Sell in May and go away” thì tháng 10 cũng vậy! Tháng 10 thường không mang lại niềm phấn khởi cho thị trường. Lịch sử cho thấy rằng, những tháng 10 đã gắn liền với những ngày đen tối của TTCK như ngày thứ 2 đen tối (Black Monday), hay thứ 3 (Black Thursday) thứ tư năm 1929 vào tháng 10 và tiếp sau đó là cuộc đại khủng hoảng 1929 – 1933. Hay mới gần đây là năm 1987, cuộc khủng hoảng đã xảy ra vào ngày 19/10, ngày mà chỉ số Dow đã giảm 22,6% (Các thị trường khác đều giảm trên 20%) ! ngày này cũng được gọi là ngày “Thứ hai đen tối” Từ đó hình thành October Effect!

VNindex trong những năm gần đây, tháng 10 thường không có performance tốt. Thử check lại VNindex, tôi thấy, từ năm 2004 trở đi, tháng 10 có thể tăng hoặc giảm so với tháng 9 nhưng không tốt hơn tháng 9. Nếu tháng 9 tăng thì hy vọng vào một sự tăng nhẹ của tháng 10, nếu tháng 9 giảm, tháng 10 sẽ giảm mạnh hơn. Năm nay, tháng 9 giảm 0,12% (nhỏ nên không nhìn thấy trong chart) tình hình có khá hơn? (Ở hình, năm 2008 có một decline mạnh nhất! Đó cũng là một giai đoạn trong khủng hoảng tài chính 2008 – 2009)

Tháng 10 năm nay cũng vậy?

Updated: 27/11/2010

Tháng 10 năm nay VNIndex giảm 0,42% (so với tháng 9). Một mức…giảm rất nhẹ!

Advertisements