Tags

Đọc cho biết, về một nhà kinh tế trong NEC

(Hiện tại Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia của Việt Nam có nhiều GS, Ts. đang nghiên cứu giảng dạy ở các trường đại học trong cả nước.)

Advertisements