Theo bài báo trên tờ WSJ, Các NH nước ngoài (FB) ở Trung Quốc kêu khó vì chính sách (của Chính phủ) và một số yếu tố khác. LN sau thuế trong năm 2009 sụt giảm tới 60% so với năm trước đó (trong khi các NH TQ thì tăng mạnh!). Nhìn sang VN, có thể chưa có con số chính thức, nhưng thông qua báo chí, LN của các FB tăng mạnh và NH local thì ngược lại. Trung Quốc đã có giới hạn nghiêm ngặt về các hoạt động của các FB.

Bad Bounce - WSJ

Advertisements