Nhiều khả năng TT13 sẽ sửa đổi theo hướng:

Tỷ lệ cấp tín dụng vẫn là 80%, nhưng có thay đổi trong cách tính nguồn vốn huy động và tổng tín dụng được tính.

  • Nguồn vốn tính cho việc cấp tín dụng: Thay đổi cộng thêm 15% nguồn không kỳ hạn + Vốn tự có (trừ đi một số khoản như trong TT15) + Vốn huy động từ TCTD có kỳ hạn 3 tháng trở lên.
  • Nguồn tín dụng: Như cũ nhưng không tính thêm các khoản bảo lãnh, do đó, làm giảm tông tín dụng xuống, và tăng dư địa tín dụng lên.

Như vậy, phần vốn huy động có khả năng tăng nhưng không nhiều, tùy thuộc vào cơ cấu thời hạn huy động vốn và loại hình tiền huy động của TCTD đó.

Riêng phần Vốn Tự có, có khả năng tăng lên mạnh đối với một số NHTM có nguồn vốn này lớn sau khi trừ đi các khoản giảm trừ như góp vốn, đầu tư,…

Điều này có lẽ thị trường cũng đã expected rồi! Xem thêm đây, đâyđây.

Bài liên quan:

Updated: 27/09/2010: Hôm 25/9 trên Tuổi trẻ có đăng bài này: Sửa thông tư 13, lãi suất sẽ giảm

TT 13 (cont 3) – Không nên áp dụng chung?

TT13 (cont 2) Random Thoughts

Thông tư 13 (cont)

Links 16/08 – Vụ « TT13 gate »

Cung tiền

Ngân hàng – khó!

Trích lập dự phòng!

Advertisements