Tags

Nếu là tiêu chuẩn tối thiểu thì tất nhiên, TT13 tất cả các NHTM phải đạt được. Trên DĐDN có đăng bài cho thêm một hướng giải quyết. Ý của tác giả là không nên “vơ đủa cả nắm” mà phải có sự tách bạch cụ thể cho mỗi loại đối tượng. Tôi thấy đây là một ý kiến hay, trong dài hạn cũng nên sử dụng, kích thích hệ thống NH tăng cường năng lực quản trị, giám sát của mình nếu không muốn bị…thiệt thòi. Như vậy cần sự chi tiết hơn về các chỉ tiêu an toàn, tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ đầu tư, cấp vốn,…

Theo tôi thấy, nếu chỉ căn cứ vào bộ máy quản lý (e.g Hội đồng AlCO, HĐ Đầu tư, KSNB..) như tác giả nói thì cũng chỉ dừng lại ở việc đối phó và thiếu sự đồng bộ nếu không có hệ thống đánh giá cụ thể. Cho nên, nếu làm theo hướng này thì quan trọng, SBV cần có một bộ chỉ tiêu chấm điểm chặt chẽ (kiểu như Credit rating bao gồm cả chỉ tiêu tài chính và phi tài chính (như trên). Căn cứ vào kêt quả rating bình quân 2 hoặc 3 năm liên tiếp mà SBV phân loại và có chính sách cấp quota một số chỉ tiêu (như tăng trưởng tín dụng, tỷ LDR, thanh khoản tối thiểu, tỷ lệ đầu tư…). Hiện tại SBV hàng năm cũng có đánh giá một số chỉ tiêu và rating (theo QĐ 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/03/2008) tuy nhiên, có lẽ các chỉ tiêu này vẫn chưa đủ độ khó và có thể sử dụng để cấp Quota.

Advertisements