Tags

  • Vietnam’s Economiy: Plus one country (Economist) – Nội dung thì đã rõ, nên xem các (re)commnents!. Trên SGTimes có bài này
  • Vietnam’s Pressure on Banks to Cut Rates May Damage Confidence (BB, nhận định của IMF) – So many targets và mất niềm tin? Oh I like it: “A distinction should be made between the government’s actions, which are fairly consistent with good macroeconomic management, and their public statements, which seem to be all over the place,” and “They are not disciplined about their macro policy pronouncements.”
  • Vietnam hits back at IMF criticism (FT) – Bài này có phần VN repsonse lại cái nhận định của IMF ở trên, có một điểm cũng lưu ý là của McCarty là “sự mạnh lên của đồng Yen và gia tăng giá nhân công ở Trung Quốc thì tốt cho Việt Nam”. (Link này update 14/09) – Phản ứng của VN vì tin này mang tính quốc tế! Ít nhất củng phải vậy!
Advertisements