Tags

Một số thông tin tiếp theo Entry Basel III mà tôi đã đề cập trước đây.

Hệ số CAR của Basel III có khả năng lên đến 16%. Theo một số thông tin như trên RT1, RT 2 hay trên VNE

Có thể thấy, Basel III tập trung vào các worst scenarios (stress test với một mức haircut nhất định (khoảng 20 – 25%?)), theo đó, tạo lập các “vùng đệm” để có khả năng chống chọi trước các cú shock kinh tế. Có khả năng các yêu cầu trong Basel III sẽ điều chỉnh theo tính chu kỳ của nền kinh tế! (Đối với hệ số CAR cũng như các yêu cầu thanh khoản)

CAR theo tiêu chuẩn Basel mới theo tin trên có thể lên 16% trong thời kỳ kinh tế nhiều rủi ro. Basel mới quy định tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 (tier 1) tối thiểu là 6% cùng với 3% “vùng đệm rủi ro ” “conservation buffer” (so với Basel II chỉ 4%). Mức 6% quy định được lấy giống như trong các cuộc stress test ở Mỹ năm ngoái và vừa rồi ở khu vực Châu Âu.

Tỷ lệ an toàn vốn cấp 2 (Tier 2) vẫn duy trì ở mức 4%. Trong một số thời điểm kinh tế khó khăn và nhiều rủi ro, tổ chức giám sát có thể yêu cầu bổ sung nguồn vốn để nâng tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 lên them 3% nữa (“anti-cyclical buffer”). Như vậy, tỷ lệ an toàn vốn tổng hợp sẽ là 16%. Điều này sẽ yêu cầu các NH tích cực gọi vốn để nâng cao năng lực vốn so với hiện tại, ví như ở Đức.

Trong tỷ lệ vốn lõi, Tier 1 yêu cầu ở mức 9% ở trên, yêu cầu tối thiểu là 5% đến từ vốn góp và lợi nhuận giữ lại và khi một ngân hàng không đáp ứng đủ tỷ lệ Tier 1 ở mức 9%, ngân hàng đó sẽ không được chi trả cổ tức. Tier 1 đã tăng lên 5% so với Basel II, đó là bao gồm 2,5% cho “conservation buffer” và 2,5% cho (“anti-cyclical buffer”)

Các nhà đầu tư như các quỹ có lẽ đang chuẩn bị short các banks, họ cũng đang tính toán liệu các NH cần tăng them bao nhiêu vốn để có thể chi trả cổ tức (trong kỳ kinh tế bình thường, phần 3% bổ sung “anti-cyclical buffer” có thể được dùng để chi trả cổ tức.

Tại sao SBV không đi theo hướng như thế này trong TT13 (mặc dù với mức yêu cầu car tổng thấp hơn về cả tiêu chuẩn độ lớn tỷ lệ (9%) và chất lượng nguồn vốn tier và tier 2)

Update 11/9:

Bigger buffers (Economist của Free Exchange)

Có một thông tin thú vị, theo Jean P. F. “a one percentage-point increase in the capital ratio would permanently reduce the frequency of crises by one-third, while increasing loan spreads by some 13 basis points.” Điều này nghĩa là lãi suất cho vay sẽ tăng lên ít nhất là 0,13% khi tăng hệ số CAR lên % nữa, tuy nhiên, khả năng tần suất xuất hiện khủng hoảng sẽ ít đi 1/3 lần. Đợt này khả năng Basel III yêu cầu tăng lên tổng cộng khoảng 5% đến 8%. Xem thêm ở đây.

Advertisements