Nhầm hay… không nói rõ?

Trên TT có bài: Phải trị “bệnh” nhập siêu ;

Có response: Đính chính… giùm (KD BLog) – Không tìm thấy bài gốc!

Đọc thêm cách đây 2 tháng: Sai số?

Advertisements