Tags

Tiếp về TT13, các chuyên gia, báo đài đều bình luận về vấn đề này, tuy nhiên, vẫn chưa thấy có ý kiến nào đề cập đến hướng sửa đỗi một số điều trong TT này. Trên báo Lao động có đăng bài, có ý về nội dung có thể sửa đỗi là tỷ lệ sử dụng vốn huy động và nguồn vốn huy động, đây cũng là vấn đề “nóng” cả tháng nay. Sau khi có ý kiến đóng góp của các TCTD thông qua VNBA và các nhận xét khác, theo báo này thì:

Khả năng NHNN sẽ chọn một trong hai hướng xử lý: (i) Bỏ hẳn quy định tỉ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động; (ii) Giữ tỉ lệ, nhưng cho phép tính tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức (trừ tiền gửi kho bạc) vào nguồn vốn huy động.

Theo tôi thì, SBV có thể “dĩ hoà vi quý” mà hợp với tình hình thực tế. Hiện, tỷ lệ sử dụng vốn bình quân (cho vay) so với huy động (từ TCKT và dân cư) bình quân của các NHTMCP lớn khoảng 85%. Về vốn không kỳ hạn, tỷ lệ loại vốn này chiếm từ 15% – 20%, tuy nhiên, theo các TCTD, loại này lại “ổn định”, do dó, để đảm bảo thanh khoản và cũng có thể sử dụng vào mục đích cho vay để giảm chi phí thì có thể sử dụng một phần trong loại vốn này để tính và tổng vốn có thể sử dụng cho vay trong Thông tư 13 (chứ không loại hẵn ra). Tiếp theo là, vốn chủ sở hữu, có thể nói, đây là vốn “an toàn” và chất lượng nhất của các TCTD, do đó, không có lý do nào loại loại vốn này khỏi công thức tính tổng vốn có thể cho vay! (Trong TT 15 về Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn có thể sử dụng cho vay trung dài hạn, quy định ở mức 30% thì cũng tính loại vốn này vào tổng vốn trung dài hạn – sau khi giảm trừ một số khoản mục như đầu tư TSCĐ, góp vốn). (Hiện nay, một số NHTM, đặc biệt là NH liên doanh, có tỷ lệ LDR – tỷ lệ Dư nợ cho vay so với vốn huy động từ TCKT và dân cư rất cao, có NH lên đến 120% là do họ huy động kém, nhưng có thể sử dụng một phần từ vốn CSH.)

Do đó, theo tôi, SBV có thể điều chỉnh theo 1 trong 2 hướng sau:

  • Bỏ hẵn tỷ lệ cấp vốn, bởi đã có quy định về việc không được sử dụng vốn thị trường 2 để cấp tin dụng (và huy thị trường liên ngân hàng không quá 20% tổng huy động TCKT và Dân cư) (và – nếu có thể) siết chặt hơn nữa tỷ lệ khả năng thanh khoản (TT13 quy định: Tổng TS Có Thanh toán ngay / TS Nợ tối thiểu 15%; TS Có/TS Nợ trong thời gian 7 ngày tiếp theo là 100%)
  • Sử dụng tỷ lệ cấp vốn, tuy nhiên, tăng tỷ lệ này lên từ 85% – 90%, đồng thời, trong tổng vốn được tính, tính luôn cả phần vốn chủ sở hữu (sau khi trừ đi một số khoản mục như TT15) và tính thêm một phần nguồn vốn không kỳ hạn (có thể lấy từ 20 – 30% vốn không kỳ hạn, phần còn lại dùng để dự trữ thanh khoản) (Sau này có thể bỏ tỷ lệ này)

Xem thêm Một số quy định đảm bảo an toàn khác ở đây.

Advertisements