Tags

Công ty có thể “đầu tư” cổ phiếu của chính họ?

Mua cổ phiếu quỹ của các công ty VN hiện nay có thể không giống như bản chất của nó (các thông điệp của việc mua CP quỹ). Theo tôi nghĩ, đầu tư thì đúng hơn. Mua lúc giá thấp (lấy danh nghĩa là mua cổ phiếu quỹ) và bán khi giá lên tìm kiếm lợi nhuận! Lợi nhuận tôi muốn nói ở đây có rất nhiều ưu thế! Trong lúc có nguồn tiền nhà rỗi (chưa đầu tư vào các dự án khác của công ty), trong tương quan so sánh với lãi vay (hiện nay đang giảm), công ty có thể quyết định đầu tư vào CP quỹ. “Lợi nhuận” thu được (chênh lệch giá – sau phí) “từ việc mua (khi thị trường giảm) và bán (khi thị trường tăng) không phải chịu thuế do khoản này được quy định hạch toán vào tài khoản “Capital surplus” tức thặng dư vốn cổ phần (sau này làm gì là tuy doanh nghiệp!). Về khoản “đầu tư” này, công ty không chịu áp lực lợi nhuận! (có chăng là áp lực – rủi ro về chi phí cơ hội trong việc sử dụng vốn).

Về tác động của việc mua CP quỹ, hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả của việc mua này là tốt hay xấu. Tuy nhiên, thông thường, việc mua này có thể làm cho cổ phiếu tăng giá. Nhà đầu tư có thể “dựa” vào thông tin này để đầu tư (cũng như insider trading). Khi quyết định nên chú ý: phân tích dòng tiền của công ty xem xem công ty đó có đủ khả năng mua lại hay không, tiền mua này đến từ đâu và liên hệ với một số dự án công ty đang đầu tư; nhiều khả năng công ty chỉ mua một phần nhỏ trong khối lượng công bố như kế hoạch? Theo dõi kỹ công ty có khả năng bán nhanh hay tiếp tục giữ sau thời gian mua?

Có một điều, các công ty mua CP quỹ phải có tình hình sản xuất cũng như dòng tiền tương đối tốt (xem điều kiện mua CP quỹ theo thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007)

Một số công ty mua CP quỹ (trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến nay):

Treasury Stocks

Tác động của việc mua CP quỹ còn phụ thuộc vào triển vọng ngành và công ty đó cùng với xu hướng thị trường. Một số công ty mới công bố thông tin nên thời gian còn quá sơm để có thể “phán đoán” được xu hướng. Theo tôi thấy, có thể tập trung vào công ty có tỷ lệ mua lớn, EPS tốt và P/E vừa phải.

——–

Pls read the Disclaimer

Advertisements