Tags

Trong bài viết về Kinh tế vĩ mô và Rủi ro tài chính vĩ mô, Ts. Lê Xuân Nghĩa có đề cập đến vấn đề Lãi suất và thanh khoản với một số điểm lưu ý như sau:

“Nút thắt” cho hệ thống NH và cả nền kinh tế: Lãi suất VND chưa thể giảm như kỳ vọng.

  • LS không thể giảm nhanh và mạnh như mong đợi: Quy định không dùng vốn thị trường 2 để cấp tín dụng (huy động thị trường 2 không vượt quá 20% huy động từ TCKT và Dân cư) – các NHTM thiếu vốn sẽ không huy huy động được nguồn vốn rẽ trên thị trường liên ngân hàng (SBV liên tục bơm tiền qua OMO đến các NHTM, do đó, một số NH sẽ có thể cho vay lại từ nguồn vốn rẽ này, mặt khác, vốn này tại một số NH cũng sẽ bị “thừa” do các NH thiếu vốn hết hạn mức vay!) do đó, sẽ tăng LS huy động dân cư và doanh nghiệp lên. Hiệu ứng cạnh tranh sẽ giữ mặt bằng LS không thể thấp hơn, nguy hiểm hơn là LS thực (cộng các khoản tăng thêm) sẽ tăng cao hơn số công bố mà SBV không thể kiếm soát được, từ đó, LS cho vay cũng không thể giảm!
  • LS huy động bắt đầu bằng nhau cho các kỳ hạn! Nguồn vốn huy động ngắn hạn tăng lên cũng “giúp” cho các NHTM thiếu thanh khoản nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ an toàn sử dụng không quá 30% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn!
  • Áp lực từ TT13 về tỷ lệ sử dụng vốn cũng khiến các NHTM bắt đầu đẩy mạnh huy động dự phòng!
  • Tín dụng VND gần đây tăng nhanh do LS giảm và trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng mạnh vì tín dụng ngoại tệ hầu như không còn – Áp lực khiến LS VND khó giảm?

Tuy nhiên, theo tôi, để giảm LS, cần xử lý linh hoạt một vấn đề “rất khó và rất nóng” đó là tỷ giá. Mối liên hệ giữa LS và tỷ giá thường không rõ ràng vì tỷ giá còn chịu tác động rất lớn từ nguồn ngoại tệ (mà ngoại tệ được cung cấp từ bên ngoài: FDI, FII, Kiều hối, XNK,…) Nhưng về mặt giá của đồng tiền, phá giá VND xem như là bước đi để rộng đường cho việc giảm LS VND. Tuy nhiên, cho đến nay, bài toán tỷ giá vẫn chưa cho tín hiệu ổn định và có thể dự báo sẽ căng thẳng trong những tháng cuối năm và SBV phải xem xét lại nên tiếp tục phá giá hay không (khi nhu cầu ngoại tệ có thể tăng cao khi: tăng trưởng tín dụng đã rất lớn trong nữa đầu năm gây áp lực lên USD để trả nợ, xu hướng LS USD bắt đầu tăng dần, thu hẹp khoảng cách so với LS VND, vay USD sẽ khó hơn, gởi USD có xu hướng sẽ tăng, lạm phát tương quan giữa USD và VND cũng còn rất lớn (VN khoảng 7%, Mỹ khoảng 1,5%), do đó, cầu mua USD có thể tăng mạnh). Những vấn đề này tác động trở lại VND!

Liên quan đến việc giảm mặt bằng LS, Ts. Nghĩa cũng cho rằng, SBV nên nghiên cứu xem: Ngoài việc bơm tiền thông qua OMO và tái cấp vốn, SBV có thể tăng cung tiền thông qua việc mua TPCP (áp lực lạm phát chưa lớn): Điều này có vẽ hơi quá vì: có thể tạo ra sự thiếu minh bạch và không thực sự tốt trong việc tăng khả năng độc lập cho SBV (trong thời gian tới). Tôi nhớ trước đây cũng có ý kiến đề nghị SBV nên “hợp tác” với Bộ Tài chính để hình thanh LS đấu thầu TPCP thấp. Điều này có thể dẫn đến thâm hụt ngân sách trầm trọng, lạm phát có thể gia tăng, mặt khác hiệu quả sử dụng vốn có thể sẽ không cao. Xem thêm entry trước liên quan.

Một mặt, khi quyết định mua TPCP cũng hình thành nên 2 vấn đề liên quan: Đó là lãi suất vẫn giữ nguyên hay “affair” hạ LS xuống thấp hơn nữa (LS TPCP cũng có thể xem như lãi tham chiếu của TT – mặc dù các NHTM bắt đầu hạn chế mua), thứ 2 là cung tiền thông qua kênh này để ra nền kinh tế: vốn này ai sẽ được sử dụng, rõ ràng là các DN bình thường không thể!

Xem thêm:

Update 06/09:

Advertisements