Tags

, ,

Predict Fed Fund Rate - Paul Krugman NYT

Paul Krugman dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất thấp trong một thời gian dài nữa (đến 2013). Ở đây Krugman dựa trên quy tắc Mankiw để forecast (cùng với dữ liệu của CBO).

Như đã nói ở trước, Mankiw rule là một dạng đơn giản của Taylor Rule, nó “gần gủi” và số liệu sử dụng không quá phức tạp.

Việc điều hành chính sách tiền tệ hay đúng hơn là chính sách lãi suất theo một quy tắc kiểu như Mankiw hay Taylor không biết SBV có quan tâm hay không, tuy nhiên, gần đây cũng có nhiều ý kiến, nghiên cứu kiểu quy tắc Taylor vào điều hành chính sách ở Việt Nam (như của Ts. Nguyễn Thị Kim Thanh). Tôi nghĩ là rất phức tạp!

Việt Nam hầu như không quan tâm đến thất nghiệp, chỉ quan tâm đến lạm phát, tăng trưởng, vấn đề tỷ giá cũng rất nhạy cảm, thâm hụt thương mại,..Nên việc chọn chỉ số (neo danh nghĩa) để thiết lập mô hình là rất khó. [Taylor Rule phát tín hiệu điều hành Lãi suất chủ đạo (ngắn hạn) dựa trên Lạm phát thực tế/lạm phát mục tiêu, GDP thực tế/GDP tiềm năng – output gap, lãi suất thực cân bằng, còn Mankiw Rule đơn giản hơn với việc xác định dựa trên lạm phát và thất nghiệp]

Một số vấn đề quan tâm khi xây dựng mô hình:

  • Xác định các yếu tố mục tiêu kinh tế vĩ mô dùng để neo (tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, thâm hụt,…).
  • Độ trễ của tác động chính sách – Điều này hết sức quan trọng! (ứng với mức độ phát triển kinh tế và từng thời kỳ kinh tế)
  • “Đặc điểm” của việc sử dụng LSCB của SBV trong thời gian qua
  • Tác động của “cơ chế can thiệp hành chính” nhiều hơn là “cơ chế thị trường” tự nó điều chỉnh.
  • Cơ sở dữ liệu và mô hình, đặc biệt khả năng xác định các chỉ tiêu như GDP tiềm năng, lạm phát mục tiêu,..
  • Nếu giả sử có “mô hình” hình thành lãi suất ngắn hạn thì xuất hiện những bất lợi gì, khả năng vận dụng vào thực tế có cao? Kinh nghiệm ở một số NHTW (Fed)?

Updated 07/09/2010:

Updated 07/06/2011:
Một bài viết rất xuất sắc của Andy Harless về những yếu điểm (sai) của QT Taylor:
Fixing What’s Wrong with the Taylor Rule

Advertisements