Tags

,

Ai cũng biết short-sell, về “danh chính ngôn thuận” thì ở thị trường Việt Nam chưa cho phép. Tuy nhiên, vẫn diễn ra bình thường, đặc biệt đối với VIP hoặc chính các CTCK. Trong thời gian TT giảm điểm mạnh, rất có khả năng điều này đã xảy ra. Đây cũng là một trong những lý do đẩy thị trường giảm sâu và chưa có dấu hiệu hồi phục (cùng với một số lý do tôi đã nêu ở các post trước). Vậy, trong mấy phiên “lình xình” gần đây, nhiều khả năng xuất hiện dấu hiệu đã đến lúc các công ty này bắt đầu mua vào để trả lại CK cho…nhà đầu tư .

Lòng tham thì quá lớn!Tình hình này sẽ tiếp tục, chú ý một số CP các tổ chức lớn có trạng thái! Một khi niềm tin thị trường rất yếu là cơ hội cho các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp dẫn dắt.

Thiệt hại luôn là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tóm lại, tiền luôn chảy từ túi nhà đầu tư nhỏ lẻ vào các tổ chức lớn dù thị trường có lên hay xuống! Tiếp tục “xoay vòng” với các nhóm CP khác nhau, thị trường sẽ tiếp tục trạng thái “lình xình”, không khởi sắc, nhưng lợi nhuận thì rất lớn.

Nút gỡ cho tình trạng hiện nay? Một số giải pháp từ SSC chứ không trong chờ vào tình hình vĩ mô hay dòng tiền.

Advertisements