Tags

,

Trên Economist có một số số liệu GBs Yield (hình), theo đó, Bond yield giảm liên tục do nhu cầu nắm giữ bond tăng mạnh từ các việc như: Fed mua lại các Treasuries, sự hồi phục yếu của nền kinh tế toàn cầu, khả năng double dip. Bond yield phản ánh rủi ro thị trường và lạm phát kỳ vọng. Rủi ro cao do gánh nặng nợ nần (khiến các CRA downgrade) như các nước Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ireland,.. khiến Yield tăng cao, trong khi đó, lạm phát kỳ vọng ở mỗi quốc gia đang khác nhau rõ rệt.

Việt Nam vừa rồi cũng bị Fitch’s downgrade (có tâm lý lo lắng khi có thể một số CRA theo Fitchs’ downgrade?), lạm phát đang có chiều hướng đi xuống, CPI 7 tháng so với cùng kỳ năm trước ở mức tăng 8,19%, trong khi đó, GBs yield loại 10 năm của Việt Nam ở khoảng 11,2%.

Yield loại 10 năm là tương đối dài (ở VN loại này không active lắm), trong khi lạm phát chỉ phản ánh trong ngắn hạn hơn, ví dụ Ấn độ, Yield khoảng 8%, trong khi lạm phát ở mức rất cao.

Advertisements