Tags

, ,

Như bài trước đã nói, có vẻ Fed sử dụng việc trả lãi cho các khoản Reserves (bao gồm cả required và excessive) còn có mục đích là “dự phòng” cho áp lực lạm phát sau khi kinh tế hồi phục, như vậy tới bây giờ áp lực…giảm phát xuất hiện, không biết Fed nghĩ thế nào! (đó chỉ là một lý do phán đoán trong các lý do Fed trả lãi!)

Một vấn đề nữa là, TIPS, tức trái phiếu phòng chống lạm phát, nhưng không có lạm phát, thì điều gì xảy ra? (không nói đến việc adjust dercease principal do deflation)

Trong một động thái gần đây của thị trường, hôm 10/8, Yield 5 năm của TIPS ở mức âm (negative: 10/8: – 0.02%; 11/8: 0.01%), không biết có phải vừa là áp lực giảm phát, vừa do kế hoạch mua các khoản nợ của Fed (sau cuộc họp FOMC ngày 10/8) (cũng đã nói bài trước) làm yield thị trường giảm xuống?

(Bởi vì Yield của TIPS linked với lạm phát (CPI) nên sự chênh lệch giữa Yield này với yield của trái phiếu thông thường sẽ đại diện cho phần rủi ro lạm phát)

Mới get được link này rất thú vị giải thích yield curve negative này trên Blog của Ts. Lê Hồng Giang: Various indicators are getting interesting (Nemo)

Tính hiệu cho một sự trầm trọng của nền kinh tế?

Trên Bondsquawk có bài về Negative TIPS yield – some tips

Một cách đơn giản, Norminal rate = Real rate + Inflation (exp). Sự chênh lệch giữa Norminal và Real thể hiện lạm phát kỳ vọng. Hiện tại, Real yield giảm xuống dưới 0, trong khi đó, kỳ vọng về lạm phát lại không đổi!

Bởi vì Yield của TIPS linked với lạm phát (CPI) nên sự chênh lệch giữa Yield này với yield của trái phiếu thông thường sẽ đại diện cho phần rủi ro lạm phát.

Nếu giảm phát, rõ ràng, sẽ có sự sụt giảm về vốn gốc trên các TIPS (principal của các TIPS sẽ được điều chỉnh tăng lên theo mức độ lạm phát và giảm xuống theo tương ứng với giảm phát), do đó, theo thông thường, giới đầu tư sẽ int các tài sản khác thu nhập cao hơn hoặc giữ tiền mặt, do đó, sẽ làm cho giá của các TIPS này giảm xuống, từ đó, lợi suất của TIPS tăng lên.

Tuy nhiên, hiện tại, kỳ vọng lạm phát không đổi, trong khi đó, lợi suất trái phiếu giảm xuống (do kinh tế hồi phục yếu và không chắc chắn) thì lợi suất của TIPS cũng giảm (tức nhà đầu tư vẫn mua TIPS và …bỏ thêm tiền để có được TIPS (lỗ) – nghịch lý!

Do đó, tác động lên việc các TIPS có lợi suất âm (tức Real interest âm) không phải do kỳ vọng vào lạm phát hay giảm phát hiện nay mà là do tác động của “giảm phát” theo đúng nghĩa của nó.

Tức là liên quan với tốc độ tăng trưởng kinh tế (cái mà mang lại lợi nhuận danh nghĩa cho việc đầu tư và nhà đầu tư sẽ quyết định đầu tư), nếu kinh tế sụt giảm thì cho dù có giảm phát (chứ không phải lạm phát) đi chăng nữa thì cũng làm thảm họa! Tức phải xem xét liên quan tương đối giữa tăng trưởng – lạm phát hoặc sụt giảm kinh tế – giảm phát. Khi đầu tư vào các lĩnh vực khác mà không thể tạo được mức lợi nhuận thực kỳ vọng thì để hạn chế thua lỗ, quyết định đầu tư vào TIPS (làm giảm yield) và “lỗ” ở một mức nhẹ như vậy thì sực sự là … “an tâm” hơn!

Do đó, tính hiệu này cũng đồng nghĩa với sự bi quan tuyệt đối vào khả năng hồi phục của nền kinh tế? Nhưng liệu mức âm 0.1% (thấp nhất trong ngày 10/8) kia có là thấp nhất.

Advertisements