Tags

,

Lại chuyện…xin của các NHTM, sau vụ “3.000 tỷ”, giờ đến việc trích lập dự phòng chung (như ở đây, đây). SBV nên kiên quyết như việc tăng vốn điều lệ. Trích lập dự phòng được quy định cách đây 5 năm (QĐ 493/2005), một thời gian rất dài để chuẩn bị, có thể, SBV cũng “lo” ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận (kế toán) của các NHTM nên mới cho thời gian là 5 năm (mỗi năm tăng lên một ít)!, vấn đề như TT13 thì có thể xem xét cho hợp lý, còn quy định về trích lập dự phòng đã có cách đây 5 năm và được đánh giá như một bước tiến hết sức quan trong trong quản trị ngân hàng. Nếu cứ khó khăn là …xin thì có lẽ sẽ là tiền lệ xấu! Đúng là…”Tự lừa dối nhau!”

Xem thêm về Trích lập dự phòng: (khi phân tích đầu tư)

Tới giờ mới …vỡ lẻ, không biết cái tỷ lệ 0.75% kia từ đâu ra, chắc SBV có model chạy ra cái risk exposure? Mặt khác, từ 2005 ra quyết định này và cho phép trong vòng 5 năm “hoàn thành” việc trích lập, đó cũng là thời gian quá…dài để có nhiều sự biến động, vậy SBV dự đoán mức 0.75% là cho tương lai 5 năm sau!

Có một điều chúng ta không xác định được, nhưng rất quan trong đó là, nếu trích lập dự phòng cao thì có làm chất lượng khoản nợ tăng lên hay giảm xuống? (Theo tôi thì …tăng lên do tâm lý!)

Một mặt khác, Như bài trên (Loan Loss Provision) đã nói: Sự gia tăng của của Loan loss reserve hoặc allowance for loan losses do việc trích lập dự phòng (theo QD 493 của NHNN năm 2005), khi dư nợ tăng lên, khoản này củng tăng lên (cả dự phòng chung – từ nhóm 1 đến nhom 4 và dự phòng cụ thể theo cách phân loại nhóm nợ). Bên cạnh đó, khoản giảm trừ dự phòng do thu hồi được nợ xấu sẽ được trừ ra khỏi phần Loan loss reserve làm cho Loan Loss Provision giảm xuống, do đó, lợi nhuận tăng lên. Do đó, khi tính thêm thuế, nếu quản lý nợ xấu tốt (không bị write off), thì tất nhiên cho dù có trích lập dự phòng có cao hơn thì dòng tiền ra (cash flow out) là không đổi, trong khi đó, dòng tiền ra của thuế (cash flow out of tax income) lại giảm (lợi thuế), do đó, làm gia tăng giá trị, cổ đông sẽ được lợi.

Trích lập nhiều, sẽ chịu thuế ít, khoản lợi thuế sẽ là cp*D*t với o là tỷ lệ trích lập, D là dư nợ phải trích lập và t là thuế suất.

Cp: là thay đổi trong trích lập, D là nợ và t là thuế suất thuế thu nhập.

Trong 5 năm qua, việc trích lập dự phòng ít, dẫn đến các NHTM đã mất một khoản “lợi thuế chậm nộp” (tùy vào việc trích lập hàng năm)

Cũng cần chú ý thêm, khoản trích lập dự phòng về cơ bản được “để vào” tài sản ngắn hạn (current asset) và có khả năng sinh lãi (dù nhỏ)

Advertisements