Tags

,

Fed tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức gần 0 nhằm tiếp tục hỗ trợ cho sự hồi phục của nền kinh tế. Như vậy, nhìn chung là…không có gì mới khi nó chỉ cũng cố lại những gì thị trường đã phản ứng: kinh tế hồi phục chậm và không chắc chắn và Fed tìm cách bơm thêm thanh khoản cho thị trường.

Đồng thời cũng tuyên bố sẽ tái đầu tư các khoản nợ và MBS đến hạn trong năm nay (khoảng từ 150 – 190 tỷ USD) và Trái phiếu chính phủ nhằm yểm trợ cho nền kinh tế đang hồi phục rất yếu.

Fed cũng thực tế hơn khi đã downgraded triển vọng phát triển khi công nhận rằng mức độ phát triển kinh tế và tạo việc làm đã chậm lại trong những tháng gần đây và có khả năng sẽ khiêm tốn hơn (so với kỳ vọng) trong những tháng tiếp theo.

Vấ đề quan trọng đó là tỷ lệ thất nghiệp cao (9,5%), thị trường việc lạm hồi phục yếu, niềm tin tiêu dùng sụt giảm, chi tiêu hộ gia đình có sự cải thiện nhưng vẫn bị cản trở bởi tăng tỷ lệ tiết kiệm và chi trả các khoản nợ khi thu nhập cá nhân tăng chậm.

Một lần nữa, một regional fed bỏ phiếu chống lại các đồng nghiệp đó là Thomas Hoenig (Kansas). Ông ta cho rằng việc duy trì một mức lãi suất cực thấp trong thời gian dài sẽ không chắc chắn và càng cũng cố thêm sự hạn chế trong sự điều hành của Fed và rõ ràng là sẽ khó khăn hơn khi cần điều chỉnh chính sách khi cần thiết (do LS đã gần bằng 0). Ngoài ra, ông ta cũng không đồng tình với quan điểm Fed tiếp tục nắm giữ các chứng khoán dài hạn để hỗ trợ cho mục tiêu chính sách của mình.

Rõ ràng, Fed muốn rollover các khoản “hỗ trợ” thanh khoản cho thị trường, điều này làm tăng bảng tổng kết tài sản trong thời gian qua (đạt kỷ lục gần 2.300 tỷ USD với các chương trình mua Trái phiếu và các MBS của các định chế tài chính, cho vay các công ty khi cần thiết,…). Với mức Bank reserves credit lên tới hơn 2 nghìn tỷ USD và không muốn cắt giảm khi đáo hạn cùng với tuyên bố sẽ có “stronger action” khi cần thiết thì đây không phải là thời điểm để fed nghĩ đến “exit strageties và bảng tổng kết tài sản của Fed cũng chưa thể nhỏ lại. Thậm chí, hiện nay, sau 13 tháng thực bơm tiền, hiện nay lương Bank reserves credit này còn cao hơn cùng kỳ khoảng 330 tỷ USD, như vậy vẫn chưa có dấu hiệu gì của cái gọi là “exit stragies” (cho những ai tin vào nó).

Một điều chú ý nữa là, các khoản reinvest của fed vào các Treasury (loại 2 – 10 năm) sẽ làm lãi suất thị trường xuống thấp, do đó, cũng làm giảm thiểu nguy cơ gia tăng chi phí trong các khoản cho vay thế chấp. Lãi suất thị trường giảm xuống (một cách từ từ và tất nhiên là không quá 0.25%), các banks cũng sẽ tăng cường các khoản cho vay với lãi suất thấp hơn (và có khả năng dễ hơn). Có điều, khi các loại lãi suất và lợi suất (trái phiếu) đều gần bằng o, có khả năng, vấn đề chi phí phát sinh khi giao dịch sẽ rất quan trọng, và do dó, các quỹ đầu tư trên thị trường tiền tệ, các giao dịch giấy tờ có giá sẽ hạn chế hơn và thị trường sẽ “đóng băng”? Có khả năng, các banks sẽ là nhà kinh doanh chính trên thị trường tiền tệ. Đặc biệt, nếu như vấn đề cost of transaction trở nên quan trọng cung với lãi suất gần bằng o, các ngân hàng sẽ không thích thú gì đối với một số khoản tiền gửi nào đó cần chế độ đặc biệt (như negotiable interest rate) với lãi suất cao hơn, do đó, sẽ hạn chế nhận tiền gửi. Còn người gửi tiền thì sẽ ưu tiên hơn đối với các khoản cash hoặc vào tài sản khác tương đương tiền, do đó, lượng tiền ngoài mặt tăng lên và do đó, Fed buộc lòng phải gia tăng in tiền để đảm bảo nhu cầu thanh toán, điều này làm tăng MB. Trong ngắn hạn, có thể, không xuất hiện áp lực lạm phát vì lượng tiền tăng thêm chỉ để đáp ứng nhu cầu thanh toán “có thực” của thị trường, nhưng một khi lượng tiền gửi quay trở lại hệ thống các banks thì rõ ràng áp lực sẽ rất lớn.

Một số links thông tin về Fed:

Advertisements