Tags

Kết hợp PE và G?

Quan điểm này xuất phát từ việc xác định cổ phiếu từ giá trên thu nhập và triển vọng phát triển, độ “đắt”, “rẽ” của cổ phiếu tỷ lệ thuận với triển vọng phát triển, và với tầm nhìn dài hạn, tỷ lệ PE sẽ thể hiện dần và bằng với tốc độ tăng trưởng EPS. Như vậy, tỷ lệ PE/G (hoặc PEG) phải nhỏ hơn hay bằng 1.

PEG <= 1 thì cổ phiếu hợp lý để mua vào. Từ đó, có thể screen những CP nào thõa tiêu chí này, sau đó phân tích chi tiết hơn và quyết định đầu tư.

PEG càng nhỏ hơn 1 thì cổ phiếu đó đang bị undervalued càng mạnh và ngược lại là overvalued.

Thông thường, nếu cổ phiếu có PEG < 1 có thể được xem là cổ phiếu tiềm năng, có thể đầu tư, còn nếu PEG >=1 thì không nên đầu tư vì giá của nó đã “đi quá” so với tiềm năng của cổ phiếu đó.

Tôi chỉ nói là quan điểm và tùy thuộc vào mỗi cách nhìn nhận khác nhau. Vì thực tế, có nhiều cổ phiếu có PEG (G kỳ vọng) cao hơn 1, thậm chí rất cao nhưng vẫn được đầu tư!(?)

Vấn đề lý luận của PEG nằm ở chỗ, nếu PE hiện tại (trailing) của một loạt các cổ phiếu ở mức 10x (2009) (mức chấp nhận có thể đầu tư), nếu kỳ vọng của bạn đầu tư trong năm nay bình quân phải đạt Return là 20%, thì phải chọn nhưng CP nào có khả năng tăng trưởng EPS dự kiến vào khoảng 12,5% trở lên!

Điều này có nghĩa là PEG ở mức 0,8x < 1. Và nó cũng có nghĩa, công ty tăng trưởng càng cao thì bạn cũng không nên cân nhắc vào việc PE đã quá cao nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội!

Vậy để “an toàn”, tôi có thể tạo một điều kiện lọc là PEG <=0.8x với mức haircut hay Margin of safety là 20%. Những cổ phiếu nào có g tốt (như đã nói ở trên) và PEG thỏa mãn điều kiện trên thì sẽ được chọn. Với một tầm nhìn trung dài hạn, g nên sử dụng từ 5 – 10 năm. (Ben Graham sử dụng g cho 7 năm)

Cũng có người sử dụng G/PE, tương tự, nếu G/PE càng lớn hơn 1 thì cổ phiếu đó đang bị định giá thấp!

Sau đó sẽ tiếp tục so sánh với nhau để có những cổ phiếu tốt nhất.

Công ty có cổ tức cao?

Trong trường hợp, công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức cao, tức Payout Ratio cao cùng với đó là, nếu EPS cao thì, cổ tức bằng tiền sẽ cao. Nhưng là tiền thì đã phản ánh thu nhập hiện tại, trong khi đó, g đại diện cho thu nhập tương lai?

Có một chỉ số là tỷ suất cổ tức, hay còn gọi là Dividend Yield (DY), DY = Dividend/Price.

Đây là một chỉ tiêu quan trọng trong việc định giá cổ phần. Tôi sẽ nói trong phần định giá. Ở đây, nếu DY cao thì sao, lúc đó, ngoài việc tăng trưởng thu nhập hàng năm, nhà đầu tư còn nhận được cổ tức so với giá hiện tại là tương đương với DY, do đó, tăng trưởng thực của khoản đầu tư này sẽ là g + DY qua các năm.

Do đó, hình thành một chỉ số mới cho những nhà đầu tư vào các công ty có cổ tức ổn định và tương đối cao, và đặc biệt là đối với những nhà đầu tư vào cổ phiêu để lấy cổ tức (Devidend stock investors). Chỉ số mới gọi là PEGY

PEGY = PE/(g + DY).

Vấn đề tiếp theo là P/B.

P/B thể hiện giá trị thị trường tăng thêm của cổ phiếu so với giá trị sổ sách của nó. Tức là xấp xĩ với việc định giá lại theo giá thị trường, và nó thể hiện quá trình tích lũy tăng lên (giá trị thị trường gia tăng Market added value) do hoạt động tạo lợi nhuận của công ty đó. Nó sẽ liên quan với cái giá phải trả cho việc thu lợi nhuận của công ty. Vậy, có cách nào kết hợp giữa tăng trưởng g, “giá” phải trả cho lợi nhuận và giá trị thị trường tăng thêm của công ty?

Nếu thị trường đánh giá thấp so với giá trị tăng thêm thì sao (tức P/B thấp)? Nếu bỏ sót có thể sẽ “hối hận”, còn đã đánh giá quá cao sẽ phải trả giá nếu chỉ xem xét mỗi một PE và g.

Một cách gần chính xác, giả sử vốn chủ sở hữu của công ty chỉ là Equity – vốn cổ phần, do đó, Book value chính là Equity. ROE = NI/Equity = EPS/BVPS.

Do đó, EPS = ROE*BVPS

P/E = P/B * 1/ROE.

PE/G = PB/G*1/ROE

Với giả thiết PE/G < 1, từ đó, PB/G * 1/ROE <1 và PB/G < ROE, Hay PB nhỏ hơn g*ROE

Điều này có nghĩa, để chọn cổ phiếu có giá trị hợp lý, nên chọn những cổ phiếu đang được giao dịch ở mức giá so với Giá trị sổ sách của nó không quá g*ROE lần.

Ví dụ, nếu cổ phiếu được kỳ vọng tăng trưởng trong vòng 5 năm tới ở mức 20%/năm và ROE của công ty bình quân khoảng 15%, thì PB của công ty sẽ không quá 3x.

Tương tự như PE, PB đối với cổ phiếu cổ tức cũng vậy, cổ tức như là một khoản “giá trị sổ sách” mất đi do chi trả, và do đó, BV thực của nhà đầu tư đang “sở hữu” là BV + D

PEGY < 1, tương đương PE/(G + DY) < 1, hay PB/(G + DY)* 1/ROE < 1

Như vậy, PB < (g + DY)*ROE

Tạo nên nhiều kết hợp!

Ví dụ, Nếu kết hợp hai chỉ số trên, ta được cái nhìn tổng quát về Giá trị thị trường so, giá trị sổ sách so với khả năng tăng trưởng trong tương lai và hiệu quả hoạt động của công ty.

(Chú ý, cách viết P/E/G hoặc PE/G hoặc PEG là như nhau, tương tự đối với PBG, G và g là như nhau)

Advertisements