Tags

Tạo nên nhiều kết hợp!

Ví dụ, Nếu kết hợp hai chỉ số trên, ta được cái nhìn tổng quát về Giá trị thị trường so, giá trị sổ sách so với khả năng tăng trưởng trong tương lai và hiệu quả hoạt động của công ty.

Nếu như PEG chỉ sử dung chỉ tiêu G để ước tính thì trong PBG nhà đầu tư còn phải đi chi tiết vào phân tích khả năng lợi nhuận theo tỷ lệ ROE của công ty.

Như vậy, có thể screen một nhóm các CP có PEG < 1 và PBG < ROE

Hay nói cách khác, nếu ước tính ROE của công ty ở mức 15%, và tốc độ tăng trưởng là 20%/năm thì cổ phiếu đó có thể được mua với giá không quá 20 lần thu nhập của công ty và không quá 20 * 15% = 3 lần giá trị sổ sách của công ty.

Như vậy, giá cổ phiếu sẽ “đi theo” một hàm số của hai biến tăng trưởng và hiệu quả.

Tôi nghĩ, ở Việt Nam nên kết hợp đầu tư giá trị và tăng trưởng, bởi cổ phiếu tăng trưởng thì quá nóng còn cổ phiếu “giá trị” có thể thanh khoản rất kém!

Một sự kết hợp GARP (Growth at resonable price), theo tôi có vẽ khả quan khi sử dụng PE/G <= 0.8x, từ đó, PB/G < = 0.8*ROE. Như vậy, công ty ở trên có thể nên mua ở mức giá không quá 16 lần thu nhập và không quá 2.4 lần giá trị sổ sách.

Để cho có sự “bù trừ” và có thể lọc ra những cổ phiếu có khả năng thỏa mãn hai điều kiện về PE và PB, chúng ta có thể tạo một chỉ số mới đó là: PE*PB

Như vậy, PEGY*PB < (g + Dy)*ROE

Nếu dùng chiết khấu là 0.2, tức PEG < 0.8, do đó, PB < 0.8

Như vậy, PEGY*PB < 0.64*ROE*(g + DY).

Ví dụ, cổ phiếu S hiện nay đang giao dịch với giá P = 40.000 VND, EPS hiện tại là 4.000 VND, cổ tức có khả năng duy trì là 2.000 VND/năm, g dự kiến tăng trưởng bình quân 15%/năm trong vòng 5 năm. Công ty đang hoạt động với hiệu quả thể hiện qua ROE bình quân khoảng 20%. BVPS = 20.000 VND. Có thể mua cổ phiếu này với kỳ vọng tăng giá 20%/năm?

Ta có, PE = 40.000/4.000 = 10x; PB = 40.000/20.000 = 2x

DY = 2.000/40.000 = 5%

PEGY = PE/(g + DY) = 10/(15 + 5) = 0.5

PEGY*PB = 0.5 * 2 = 1x

Trong khi đó, (1 – 0.2)^2 * (g + DY)*ROE = 0.64*(15 + 5)*15% = 0.64*3 = 1.92x

Cổ phiếu S đang bị định giá quá thấp (Undervalued), và với mức lợi nhuận kỳ vọng là 20% thì có thể đầu tư vào cổ phiếu này.

Trên đây là một số cách kết hợp, nhà đầu tư tùy quan điểm có thể sử dụng riêng lẽ hoặc kết hợp để sàng lọc cổ phiếu tiềm năng.

Chú ý, dựa vào PE, cũng có thể hình thành chiến lược mua bán như tình hình hiện nay, theo tôi nên mua các cổ phiếu tiềm năng (đã sàng lọc như trên) khi PE nhỏ hơn 10x và bán khi từ 14 – 15x.

Xem thêm: Watchlist

(Chú ý, cách viết P/E/G hoặc PE/G hoặc PEG là như nhau, tương tự đối với PBG, G và g là như nhau)

Xem bài trước:

—————-

Tiếp theo: Earning Yield (EY) và Bond Yield (BY)

Advertisements