Tags

Thị trường tiếp tục xu hướng giảm ngắn hạn. Đến bây giờ, không phải thách thức lòng kiên nhẫn của nhà đầu tư nữa mà chuyển sang trạng thái lo sợ. Vượt qua một số ngưỡng hỗ trợ, nhiều lo sợ thị trường tiếp tục giảm sâu hơn. Một số CP nằm trong dạng margin sử dụng leverage có khả năng phải bán tháo, đây có thể là lực đẩy mạnh khiến thị trường tiếp tục giảm sâu hơn? Tuy nhiên, cơ hội cũng đang đến với nhà đầu tư có trạng thái tiền mặt tốt trong thời gian vừa qua! Lực cầu bắt đáy có khả năng mạnh dần.

Advertisements