Như bài trước đã nói, SBV nên tâp trung vào việc tận dụng “cơ hội” CPI đang thấp và lãi suất thực dương để đẩy mặt bằng lãi suất xuống thấp hơn nữa. Đó là tập trung vào việc khơi thông nguồn vốn hiện tại (khi huy động đang cao hơn cho vay). Hy vọng SBV sẽ có nhiều giải pháp tận gốc và tính toán cho lâu dài.

Trên ĐTCK có bài viết, trong đó nêu rõ hai “thủ phạm” khiến mặt bằng LS chưa thể giảm thấp hơn! (như đã đưa link trong bài trước)

Đó là Hệ thống ngân hàng với nhiều ngân hàng yếu, mới (quản trị) với quy mô vừa và nhỏ và Sự tồn tại của các doanh nghiệp yếu và kém, làm tiêu tốn nhiều nguồn lực (vốn) nhưng hiệu quả không cao.

Nhưng hai thủ phạm này có vẽ SBV “khó xơi” và cần những giải pháp lâu dài hơn là trong ngắn hạn!

Hôm nay đọc trên Blog của Ts. Lê Hồng Giang thấy thêm “thủ phạm” thứ 3, đó là Thâm hụt ngân sách dẫn đến “Crow out”. Nếu đúng như vậy thì thủ phạm này càng “khó xơi” hơn nữa!

Nhưng nếu chỉ thâm hụt ngân sách không thì chưa đủ, vì thâm hụt ngân sách là…chuyện thường và chính phủ vay cũng là chuyện thường. Vấn đề nữa là hiệu quả các chi tiêu! Tức hiệu quả dòng vốn trong thị trường, các doanh nghiệp có thể đói vốn khi bị “giành” mất vốn, nhưng hiệu quả đem lại cao hơn thì vẫn tốt hơn! Chúng ta chưa được như vậy ở cả hai khía cạnh: Chính phủ crowd out vốn của doanh nghiệp nhưng hiệu quả không cao sản phẩm, dịch vụ tạo ra với chất lượng không tốt nhưng lại làm giảm cơ hội, cạnh tranh của các doanh nghiệp. Điều này gắn liền với thủ phạm thứ hai đối với các SOEs.

Xem thêm: Crowd out, Effective funding cost

Update 06/08

  • Vinashin Official Arrested (WSJ) – “Many economists have criticized the push, saying it crowds out private investment and encourages state entities to take risks in businesses they don’t fully understand”