Tags

Thị trường ảm đạm! Kêu gọi lòng dân chút!

A good return chỉ xuất hiện tại vùng nguy cơ lớn! Và nguy cơ là đây! Nhưng không biết cái vế đầu thế nào. Trong đầu tư người ta có câu “chịu đấm ăn xôi” mà! Hôm nay Vnindex chỉ còn 486 điểm, nếu quy ra giá, chắc cũng khoảng P/E 10, quá hấp dẫn! Lạc quan là thế,

PE, GEG và các yếu tố cơ bản đang rất hấp dẫn và…rẽ, thanh khoản kém và có thể đang tích lũy, dòng tiền “chờ” có thể đang dồi dào, lực cầu bắt đáy đang mạnh dần, lực giảm đang dừng lại.

Về yếu tố vĩ mô, kinh tế tăng trưởng tốt và vững chắc, lãi suất giảm dần và tín dụng có khả năng mở rông (giá vốn và dòng vốn đang dần phản ánh vào hiệu quả các doanh nghiệp), và quan trọng nhất: quyết tâm của Chính phủ, SBVvà các ban ngành!

Để ý các đợt suy giảm mạnh của VNIndex và sau đó tình hình “nó” bật” dậy như thế nào sẽ thấy được cơ hội tại thời điểm này!

Note: qua “khảo sát” 3 người hôm qua thấy rằng, họ rơi vào trạng thái hết tiền! Số là họ theo một số quote từ khi còn “sớm mai”, khi giá down, bán thì tiếc và đặc biệt thị trường cứ “rao” bài tích lũy, nên phải theo và đánh bình quân giá xuống chờ ngày hồi phục. Tới nay, thị trường vẫn chưa hồi phục mà cash thì empty! Rõ khổ. Không biết với sample là vậy có generalization cho toàn bộ được không! Nếu được thì tình hình này chắc kéo dài đến năm sau. Xem thêm một số nhận định rủi ro dòng tiền tại đây.

Advertisements