Tags

Tổng hợp một số Links hay về Monetary and Financial, Policy (để nghiên cứu!)

Update 04/08

  • The PboC can’t easily raise interest rate (Michael Pettis) – (Ông ta cho rằng, tác động của việc tăng lãi suất ở TQ khác hẵn với “cơ chế” thông thường, trái ngược thì đúng hơn?)
Advertisements