Nếu quá nhiều tin tốt sẽ trở thành tin…bình thường! Do đó, các chỉ số vĩ mô có thể không có tác dụng lớn trong giai đoạn này (Trong tháng 7 khi nhiều tín hiệu lạc quan xuất hiện (GDP 6 tháng tăng cao, CPI trong xu hướng giảm và ở mức thấp, dòng vốn ngoại tệ tiếp tục đổ vào, tỷ giá ổn định, kết quả kinh doanh khả quan, tín hiệu mở rộng cung tín dụng nhằm đạt chỉ tiêu,…) nhưng thị trường vẫn không thoát khỏi tâm lý “bi quan” và frozen).

Thị trường tháng 8 theo tôi vẫn tiếp tục duy trì trạng thái như trong tháng 7 đã nhận định. Tuy nhiên, có một số tín hiệu có thể trong đợi:

Một số đặc điểm:

Dòng tiền, theo tôi vẫn rất dồi dào, dòng tiền chảy vào thị trường chủ yếu là ngắn hạn thông qua lướt sóng các pennies, với lưu lượng thấp bằng ½ đến 2/3 so với thời kỳ trước.

Giá trị cơ bản đang trở nên hết sức hấp dẫn nếu so với giá hiện tại thông qua thể hiện từ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Tình hình kinh tế vĩ mô trong nước đang hồi phục tốt và ổn định. Thị trường thế giới có những biến động mạnh, tuy nhiên, theo tôi, sự tác động đã không còn lớn đến thị trường Việt Nam

Trong tháng 8, một số tín hiệu có thể có sự nhạy cảm đến tâm lý đầu tư:

Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm đến mức nào.

Chỉ số giá tiêu dùng có thể đã không còn tác động mạnh (khi đã ở mức thấp vào tháng 7), tuy nhiên, nó là tín hiệu cho nhưng chính sách của SBV

Động thái về cung tiền của SBV, mở rộng tín dụng thông qua những tác động cụ thể nào, dòng tiền sẽ tìm đến ngành nào mạnh nhất?

Làn sóng mới và cũng là động lực cho thị trường đi lên chính là các Bluechips và Midcap với giá tri cơ bản tốt và rẽ. Do đó, theo dõi kỹ khối lượng nhóm này có thể là một breakout cho thị trường trong tháng 8. Điều này càng cũng cố khi lượng tiền chảy vào thị trường trong hai tháng vừa qua là không lớn.

Rủi ro? – Dòng tiền.

Ở trên, dòng tiền vào thị trường rất thấp, đồng nghĩa với tiềm năng lớn, tuy nhiên, rủi ro có thể như sau:

Dòng tiền có thể đã bị hấp thụ mạnh bởi làn sóng phát hành lần đầu, cổ phiếu thưởng, chi trả cổ tức và trái phiếu chuyển đổi. Làm mất khả năng bứt phá khi lực cầu đã hoàn toàn suy yếu.

Động thái từ các NHTM trước áp lực tăng vốn. Một kế hoạch đã vạch ra, đồng nghĩa với các cổ đông chính, cổ đông lớn (dòng tiền lớn) chỉ chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư vào việc tăng vốn này. Chỉ tính riêng nhu cầu vốn tăng thêm với thặng dư vốn bằng o thì cũng ở mức hơn 30.000 tỷ đồng!

Mở rộng cung tiền, nhưng đòn bẩy tài chính không được cải thiện (giao dịch ký quỹ ít hoặc margin thấp) thì không có tác dụng về mặt ngắn hạn đến thị trường.

Chiến lược tháng 8

Với tình hình biến động trong biên độ hẹp, dòng tiền chưa thể hiện được sự bứt phá. Chiến lược trung dài hạn vẫn tiếp tục sàng lọc, cơ cấu lại danh mục với những cố phiếu có chỉ số cơ bản tốt, tập trung vào nhóm Bluechips và Midcap (có sự đột biến về doanh thu và lợi nhuận). Duy trì ít nhất 50% tài khoản tiền gửi ngân hàng (có lãi!). Chiến lược ngắn hạn: mua đỏ bán xanh với một tỷ trọng thấp và với kỹ luật cao nhất!

Advertisements