Tags

Update: Double Dip Risk!

Chuyện thiên hạ: Các chuyên gia, giới kinh tế học có nhiều dự báo dự báo kinh tế hồi phục vững chắc, ít nhất thì cũng qua 1 quý, rồi hai quý vừa rồi! Có vững chắc hay không để đưa ra các chính sách là rất khó. Sự hồi phục tạm thời rồi tiếp là một slowdown thì sau đó tiếp tục một cuộc suy thoái mới là có thể? Dù sao đi nữa, thì trong worst scenario, double dip vẫn là điều lo sợ nhất! (Thậm chí còn “vẽ” ra viễn cảnh triple dip).

Một số bài:

Tổng hợp một số Links hay về Monetary and Financial, Policy (để nghiên cứu!)

Advertisements