Trên VNeconomy vừa đưa tin phỏng vấn ông Nguyễn Thành Đô: Nợ nước ngoài của Việt Nam: Những con số mới nhất

…Nợ nước ngoài quốc gia vẫn trong giới hạn an toàn…

…Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP bằng 39%, thuộc diện quốc gia có nợ nước ngoài vừa phải, nếu xét theo khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới (WB), theo đó trên 50% được cho là nợ quá nhiều; nghĩa vụ trả nợ nước ngoài trung dài hạn so với xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ chỉ bằng 4,2% (WB cho phép đến 25%); dự trữ ngoại hối so với nợ nước ngoài ngắn hạn là 290% (khuyến nghị của WB là trên 200%); nghĩa vụ trả nợ Chính phủ so với tổng thu ngân sách nhà nước 5,1% (ngưỡng an toàn của WB là dưới 35%)…

Ông Đô không nói rằng, nợ Chính phủ bão lảnh khoảng 4 tỷ USD, trong đó, Vinashin chiếm hơn 1/4?

Advertisements