Xu hướng đi ngang vẫn tiếp tục tiếp diễn cho hết tháng 7. Nhận thấy, thị trường khó có thể có sóng mạnh một khi khối lượng giao dịch còn quá thấp. Hầu như các nhà đầu tư đều chuẩn bị một lượng cash nhưng chưa giải ngân, trong khi các tổ chức có vẽ giải ngân từ từ nhằm cơ cấu lại danh mục cuối năm nhưng không gây tác động mạnh đến thị trường (cố ý!), đồng thời cũng bán dần các cổ phiếu không đạt kỳ vọng. Cũng có thể họ đang lợi dụng ngưỡng tâm lý 500 quá gần với đường trung bình MA50 kỳ?

Trong thời gian từ ngày 12/5 đến nay, Vnindex không thể bứt phá khỏi ngưỡng MA50 mặc dù đã vượt qua mốc 500, một số phiên phát tín hiệu vượt lên nhưng không thể duy trì được xu thế. Tuy nhiên, khả năng tích cực vẫn có thể xảy ra khi từ đầu tháng 7 đến nay, Vnindex vẫn duy trì được lực tiếp cận ngưỡng kháng cự này (do sự duy trì mua vào của các tổ chức). Theo quan điểm cá nhân, tôi nhận thấy đây là thời kỳ tích lũy có lực tương đối mạnh cho một đợt bứt phá (có thể qua tháng 8?). Cũng từ đầu tháng 7, thị trường đã đi từ khu vực Oversold chuyển lên khu vực “bình thường” và tiệm cận MA50 – đó là lực tích lũy đáng chú ý và có thể, Bluechips với khối lượng giao dịch lớn sẽ là lực đẩy cho đợt bứt phá này. Lúc này lẽ nên tiếp tục giải ngân từ từ cho tầm nhìn trung hạn.

Chú ý, RSI đang ở mức gần 50 và không có “thói quen quay đầu”; dòng tiền đang được cũng cố lại với MFI ở mức 46.

Advertisements