Tags

Trong thời gian này, Châu Âu đang tập trung cho việc Stress test 91 Ngân hàng thì ở VN cũng có sự kiện quan trong là Tái cơ cấu Vinashin.

Vấn đề liên quan ở đây là tổng nợ của Vinashin, theo báo giới, con số tổng nợ là 80.000 tỷ đồng, không biết là nợ ròng (debt) hay là tổng các nghĩa vụ trả nợ (liability). Nếu là tổng nợ ròng thì quả thực là quá lớn, còn là Liability (tức bằng Tổng nguồn vốn trừ đi phần vốn chủ sở hữu). Con số tổng nợ này vào khoảng 5%GDP! Và trong năm 2009, Tổng Tài sản hệ thống Ngân hàng khoảng 2.150.000 tỷ đồng, do đó, tổng Debt của Vinashin cũng thuộc hàng “số má” khi so sánh với “các chủ nợ”, nếu bỏ khỏi con số 80.000 tỷ đồng đi 20.000 tỷ (trái phiếu quốc tế ~ 1 tỷ USD mà Chính phủ bảo lãnh), còn lại lấy ước tính khoảng 60.000 tỷ đòng, cũng chiếm khoảng 2,8% tổng tài sản các ngân hàng! Tức chiếm khoảng 3,2% tổng dư nợ! Nếu so với gói kích cầu mà Chính phủ tâm huyết nhằm vực dậy nền kinh tế trong hai năm qua thì khoản nợ này cũng gấp 4 lần! (cho người đọc nhiều suy nghĩ, khi người dân đóng thuế, các doanh nghiệp khác khó khăn chờ nguồn vốn,…)

Vinashin đang bị tái cơ cấu, mỗ xẻ các vấn đề liên quan, tất nhiên, trong tình trạng khắc khoải như vậy, nợ xấu chắc chắn là tăng lên! Vậy, có đáng quan tâm. Nếu giả sử tình huống đó xảy ra? (không trả được nợ?!, trả nợ) Trong năm 2009, tổng lợi nhuận của hệ thống ngân hàng đạt khoảng 29.000 tỷ đồng, nếu giả sử 50% con số nợ (60.000 tỷ) trên trở thành nợ xấu và bị write-off, tức đã “ngốn hết” lợi nhuận của các NHTM. Chưa kể, việc nợ các doanh nghiệp khác làm ảnh hưởng dây chuyền và càng tăng nợ xấu cho NH khi các DN này cũng lâm vào tình cảnh không trả được nợ do không thu được từ Vinashin!

Tất nhiên, nợ sẽ chủ yếu tập trung vào các ngân hàng lớn, và chắc chắn sẽ có thêm nợ khoanh (nếu không writte-off)! Một cách nào đó, cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản toàn cục! Báo Thanh niên có một số chi tiết về chủ nợ!

(Phát triển nóng?! Cũng link trên, ông Trần Quang Vũ nói rằng “Vinashin gặp khó khăn vì đã phát triển quá nóng và quản lý còn hạn chế”? Theo tôi được biết, phát triển nóng là chạy theo tăng trưởng quy mô và có lợi nhuận cao, và do theo lợi nhuận cũng như quy mô nên không đảm bảo yếu tố bền vững. Còn ở đây, chưa đảm bảo rằng, Vinashin làm ăn có lợi nhuận cao hay không, và nộp ngân sách thế nào (chắc không thể! Như theo Ts. Đặng Văn Thanh: “…Điều đó có nghĩa là số lãi do Vinashin làm ra không những không đủ để bù đắp lỗ mua vốn chứ chưa nói gì đến tái sản xuất mở rộng hay là tích luỹ” – Link trên). Chỉ có việc đầu tư tràn lan, dàn trải và tất nhiên là không hiệu quả (mới tái cơ cấu) thì có thể gọi là phát triển nóng? Vậy gọi là gì?!)

Update: 11h 16/7/2010

Trên VNeconomy có đăng bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về phát triển bền vững: Thông điệp của Thủ tướng về phát triển nhanh và bền vững

——————-

Trở lại con số nợ ở trên. Giả sử đó là số nợ (debt – vay ngân hàng) thì đúng là khổng lồ! Còn nếu đó được hiểu như là tổng các nghĩa vụ phải thanh toán (liability), tức bao gồm cả các khoản phải trả (acct payable) và các khoản tín dụng thương mại (chiếm dụng vốn do khách hàng ứng trước – trading credit) cùng others acct payable thì nợ ròng sẽ ít đi. Hy vọng là vậy! Để tính net debt phải trả bằng tiền, tổng Liability sẽ trừ đi phần cash, phần các khoản phải thu (receivable account), một phần giá trị hàng tồn kho (inventory – cái này của Vinanshin có thể rất lớn).


Advertisements