Hôm nay đọc trên Blog NVP thấy có bài này nên đưa link về luôn!

Blog NVP: Độ tin cậy và con số chính xác

Đây là của Phân tích trên VNEconomy: “Thanh khoản ngoại tệ của ngân hàng vẫn an toàn”

Lục lại cái link này nữa: Ước tính -1,9; thực tế -8,8

Quả thực, một bài viết (phân tích) của một vị “to” như thế luôn khiến người đọc không quan tâm đến mức độ chính xác của các số liệu dẫn chứng, tôi cũng vậy.

Như vậy, bài viết vẫn chưa giải quyết được vấn đề nêu ra?

Update 29/07/2010

Đây là phản hồi của tác giả: Về bản chất, các con số không mâu thuẫn sau khi báo đưa tin: Con số chính xác?

Advertisements