Trên Calculated Risk có đưa số liệu về CPD Q2/2010 của CMAVision. Theo đó, có sự biến động mạnh về “khả năng vỡ nợ” trong quý II so với quý I. Họ cũng giải thích các tiêu chí tác động mạnh đến vấn đền này.

Click to enlarg picture

VietNam “thoát” khỏi nhóm có rủi ro cao so với quý trước. Xem thêm Quý I

Advertisements