Tags

, ,

Như đã đề cập trước đây, việc dùng MA50 và SD để xem trạng thái thị trường và có quyết định về trạng thái danh mục. Giờ tính thử cho VNIndex xem nó thế nào!

Thử check cái MA50 cho Vnindex, sau đó so sánh với Standard Deviation theo thang như sau.

Kết quả cho thấy thị trường đang ở vùng Extreme-Oversold. Đây là vùng bán mạnh và cho xu hướng đi xuống. (Thị trường đã chuyển từ N sang OS (giảm mạnh hơn) từ ngày 25/6, cách đây 8 phiên, giờ là EOS)

EOS

Extreme OS

OS

Oversold

LOS

Light OS

N

Neutral

LOB

Linght OB

OB

OverBought

EOB

Extreme OB

Ở đây tôi chia trạng thái thành 7 level, trong đó, N khi chênh lệch giữa giá và đường trung bình 50 kỳ so với SD ở mức từ -1 đến 1 lần, LOS từ -1 đến -2SD, OS từ -2 đến -3SD, lớn hơn -3SD là EOS. Tương tự đối với LOB là từ 1 đến 2SD, từ 2 đến 3SD là OB và lớn hơn 3SD là EOB.

Nếu dùng để quan sát trạng thái của các CP trong danh mục có thể có ích cho việc quyết định mua bán, quyết định tăng hoặc giảm số lượng của từng loại cổ phiếu nắm giữ trong danh mục đó. Nên thử quan sát tín hiệu mua hoặc bán khi trạng thái của mối loại CP chuyển lên hoặc chuyển xuống 1 level.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, người viết không cố ý hay khuyến khích bất cứ điều gì về việc sử dụng tín hiệu trên để mua bán! Tác giả không chịu trách nhiệm về việc sử dụng bài viết với bất kỳ mục đích gì.

Advertisements