Tags

CPI 6 tháng đầu năm - Source: GSO

Trong 6 tháng đầu năm 2009, CPI chỉ tăng 2,58%, cuối năm ở mức 6,52%. Mục tiêu năm nay từ 7 – 8% có khả năng đạt được? Điều hành CSTT sẽ tiếp tục “nóng lạnh” cùng với Bình ổn giá để dẫn dắt thị trường. Giá điện, nước có thể chưa tăng (đợi sang năm!), tuy nhiên, giá xăng dầu thì không chắc chắn. Tôi nghĩ áp lực lạm phát là rất lớn cùng với nỗ lực giảm lãi suất và ổn định tỷ giá!

Advertisements